This page displays a indexed list of all the media objects in this database. It is sorted by media title. There is an index of all the media objects in this database. Clicking on a thumbnail will take you to that image’s page.

References

1 1790M Piaszczyński Wojciech i Wiktoria Borucka
2 1799 Modzlewski Kajetan
3 1803M Gawroński Walenty i Anna Chełmicka
4 1809M Piaszczyk Ignacy i Katarzyna Kozłowna
5 1809M Piaszczyk Jakub i Katarzyna Piaszczyk
6 1810M Piaszczyk Bartłomiej i Marianna Galankowa z Wojtkielewiczów
7 1810M Piaszczyk Bonifacy i Katarzyna Poreda dd Klimaszewska
8 1810M Piaszczyk Karol i Katarzyna Piątek
9 1810U Gawrońska Marianna
10 1811M Piaszczyk Benedykt i Marianna
11 1811U Janowski Jan Paweł
12 1811U Janowski Paweł
13 1811U Janowski Paweł syn Franciszka i Ewy Łomżyca
14 1812M Piaszczyk Bartłomiej i Rozalia Kijek
15 1812M Piaszczyński Wojciech i Elżbieta Piaszczyńska
16 1813M Piaszczyński Mateusz i Katarzyna Ostrowska
17 1814M Piaszczyk Jan i Marianna Florczyk
18 1814M Piaszczyk Józef i Helena Szablak Sadowska
19 1814M Piaszczyk Józef i Katarzyna Piaszczyk
20 1814M Piaszczyk Szymon i Tomaszczyk Rozalia
21 1814M Piaszczyński Józef i Szablak Helena Morgowniki i Ptaki
22 1815Ch Danowska Franciszka
23 1815U Piasciński Paweł Czarnocin
24 1816M Kijek Tomasz i Katarzyna Piaścik
25 1816M Piaścik Andrzej i Agnieszka Barszcz
26 1816M Piaścik Mikołaj i Klara Poreda
27 1816M Piaścik Wojciech i Ewa Błędówna
28 1816U Gawrońska Anna
29 1816U Piaściński Feliks
30 1816U Piaszczyński Feliks
31 1817M Piaścik Józef i Franciszka Nosek
32 1817U Janowski Stanisław
33 1818M Piaszczyk Tomasz i Rozalia Żelazna dd Duda
34 1818Z Zientara Szymon Łomżyca
35 1819M Piaszczyk Mateusz i Katarzyna Cherubin
36 1819M Piaszczyk Mikołaj i Marianna Piaszczyk
37 1819M Piaszczyński Jan i Franciszka Parzych
38 1819U Zaorski Wojciech Emeryk
39 1820M Piaszczyk Franciszek i Katarzyna Janczewska
40 1820M Piaszczyk Franciszek i Katarzyna Janczewska Zapowiedzi
41 1820M Sokół Wojciech i Ksepko Anna Kapice
42 1820U Piaścińska Róża Czarnocin
43 1820U Piascinski Augustyn
44 1820U Piaściński Augustyn
45 1821U Zaorski Julian
46 1821U Zaorski Julian Łomża
47 1821U Zientara Szymon Łomżyca
48 1822M Janowski Paweł i Podkajowa Wiktoria
49 1822U Janowska Antonina
50 1822U Piaściński Błażej Czarnocin
51 1822U Piaszczyk Błażej
52 1823Z Piaszczyński Stanisław
53 1824M Kulikowski Leon i Maryjanna Piaszczyńska
54 1824U Janowski Walenty
55 1824U Piaścik Heronim Dobrylas
56 1824U Piaścik Ewa Dobrylas
57 1824U Piaścik Jan syn Mikołaja Dobry Las
58 1824U Piaścik Józef Dobrylas
59 1824U Piaścik Małgorzata Dobrylas
60 1824U Piaścik Róża
61 1824U Piaścik Stanisław
62 1824U Piaścik Wojciech Dobrylas
63 1824U Piaszcińska Rozalia Mątwica
64 1824U Zajkowska Marianna Łomżyca
65 1824Z Janowski Walenty
66 1825M Sokół Jan i Aleksandra Łosiewicz
67 1825U Piaścik Jan syn Macieja Dobry Las
68 1825U Piaścik Kazimierz Dobry Las
69 1825U Piaścik Marianna Dobrylas
70 1825U Piaścik Szymon Dobry Las
71 1825U Piaścińska Balbina Jurki
72 1825U Piaszczyk Marcjanna
73 1826 Ch Modzelewski Kazimierz
74 1826U Zaorski Aleksander Wiktor Łomża
75 1826U Zaorski Aleksander Wiktor Łomża
76 1827Z Janowski Aleksander Łomża
77 1828 Modzelewski Teodor
78 1828M Mikulski Wincenty i Zyskowska Małgorzata Łomża
79 1828U Janowski Aleksander Łomża
80 1828U Zajkowski Jan Adam Łomżyca
81 1828U Zientara Wiktoria Łomża
82 1828U Ziętara Wiktoria Ewa
83 1828Z Zientara Adam Łomżyca
84 1830Ch Konstanty Modelewski
85 1830M Piaszczyński Józef i Petronela Serafin
86 1830Z Franciszek Piaszczyk
87 1831 Modzelewski Tomasz Z
88 1832M Janoski Tomasz i Anna Marianna Gawrońska
89 1833M Piaściński Walenty i Marianna Piaścik
90 1834 Modzelewska dd Sulewska Ewa Z
91 1835M Modzelewski Kajetan i Franciszka Danowska
92 1837M Kuzia Michał i Agnieszka Piaszczyk
93 1837M Piaszczyński Walenty i Marianna Kayczanka
94 1838Ch Modzelewska Cecylia
95 1838M Piaściński Grzegorz i Marianna Ruchała
96 1838M Piaszczyński Stanisław i Anna Serwatko
97 1838M Piaszczyński Walenty i Marianna Cybulska
98 1838U Zaorska Anna
99 1839Ch Modzelewski Michał Hieromin
100 1839M Piaściński Jakub i Ewa Nalewajko
101 1839M Piasciński Mateusz i Katarzyna Gawrońska
102 1839M Piaściński Michał i Zuzanna Popiołek
103 1839Z Błażej Piaszczyk syn Mateusza
104 1840M Piaściński Jan i Marianna Ptaszyńska
105 1840M Piaściński Maciej i Katarzyna Skowrońska
106 1841Ch Sierakowski Telesfor
107 1841M Piaścik Józef i Marianna Szymczyk
108 1841M Piaściński Józef i Marianna Brzoszczyna
109 1841M Piaściński Stanisław i Katarzyna Flerowna
110 1841M Piaszczyński Łukasz i Franciszka Zupianko
111 1841M Ziętara Jakub i Monika Archacka
112 1841U Piascik Jan
113 1841U Piaściński Jan Kotowo
114 1842M Piaściński Jan i Marianna Piarda
115 1842U Ziętara Stanisław
116 1842Z Danowska Modzelewska Franciszka
117 1843M Modzelewski Kajetan Zofia Niebrzydowska
118 1843U Piaścik Ewa
119 1843U Piaścik Franciszek
120 1843U Piaścik Mateusz
121 1843U Piaścińska Rozalia
122 1843U Piaszczyński Stanisław
123 1843U Ziętara Rozalia
124 1844U Andrzej Piasciński syn Pawła
125 1844U Andrzej Piaszczyński
126 1844U Piaściński Ferdynand
127 1844U Piaściński Ferdynand
128 1844U Piaściński Ludwik Kotowo
129 1847U Piaścik Jan
130 1847U Zaorski Andrzej
131 1847U Zaorski Jan
132 1847Z Piasciński Ludwik
133 1847Z Piaściński Łuksz Kupiski
134 1848U Piaściński Mateusz syn Stanisława z Nowego Rembielina
135 1848U Zawistowski Franciszek Grzędy
136 1849Z Piaszczyńska Rozalia
137 1849Zgon Piaścińska Rozalia córka Pawła i Anny z Łomżycy
138 1850M Ziętara Stanisław i Klara Doner zd. Grala
139 1850U Piasciński Konstanty Jeziorko
140 1850U Piaszczyński Michał
141 1851U Piaszczyńska Ewa _Kotowo
142 1851U Piaszczyński Walenty
143 1851U Ziętara Józefa
144 1852Z Piascinski Michał
145 1853U Piaścinska Marianna córka Pawła
146 1853Z Ziętara Petronela
147 1854U Ziętara Józefa
148 1854U ZIętara Marianna
149 1854Z Piaściński Roch
150 1854Z Piaściński Walenty
151 1854Z Ziętara Eleonora
152 1855M Mikulski Franciszek i Popowska Krystyna
153 1855Z Piaścińska Franciszka
154 1857Z Piaściński Łukasz
155 1858U Sokół Paweł syn Adama i Wyłudy Katarzyny
156 1859U Piascińska Marianna Jeziorko
157 1860U Sokół Paweł syn Jana i Agnieszki Kapice
158 1861M Piaszczyński Jan i Marianna Łuba
159 1861U Sokół Wojciech syn Adama Kapice
160 1861Z Sokół Paweł Kapice
161 1862U Modzelewska Marianna Modzele
162 1862Z Marcell Sokół syn Macieja
163 1863U Piaściński Stanisław
164 1865U Czaplicka Paulina
165 1866Z Sokół Anatolia córka Mikołaja
166 1867 Modzelewski Kajetan Z
167 1868M Piaszczyński Ferdynand i Ziętara Anna
168 1868M Sierakowski Franciszek Ewa Modzelewska dd Niebrzydowska
169 1868U Piaścińska Maryjanna
170 1868U Piaszczyńska Teofila
171 1868U Piaszczyński Stanisław
172 1871Z Sokól Piotr syn Jana
173 1873M Piaściński Mateusz i Ewa Jankowska
174 1873U Piaszczyńska Aleksandra
175 1873Z Piaszczyńska Aleksandra córka Ferdynanda
176 1874U Piaszczyńsi Edmund Leopold syn Ferdynanda
177 1877Ch Piaszczyńska Wiktoria Marianna
178 1878Ch Piaszczyńska Weronika
179 1880M Kantorowski Wojciech i Aleksandra Mikulska córka Aleksandra i Cecylii
180 1880U Piaścińska Aleksandra
181 1880U Piaszczyńska Adela
182 1880U Piaszczyńska Katarzyna
183 1881M Zysk Piotr i Ewa Dmoch
184 1882U Piaściński Adam
185 1883U Piaszczyński Eustachy Stanisław
186 1883U Piaszczyński Stanisław
187 1884M Dąbrowski Franciszek i Sokół Anna
188 1884M Rydzewski Adolf i Wiktoria Brzósko
189 1884U Piaściński Filip
190 1884Z Sokół Feliksa Kapice
191 1885M Piaścik Józef i Florentyna Gędzielewska
192 1885Z Sokół Franciszka Kapice
193 1887M Kondracki Antoni Mikulska Anna
194 1887M Wiencek Franciszek Mikulska Weronika
195 1888U Mikulski Aleksander
196 1888U Mikulski Franciszek Osowiec
197 1888U Mikulski Julian
198 1888U Orłowski Konstanty Kapice
199 1889M Mikulski Julian i Marianna Zawistowska
200 1889U Mikulski Franciszek Kapice
201 1889U Piaszczyński Jan Wojciechowice
202 1889U Rydzewska Marianna Toczyłowo
203 1890M Majchrzak Jan i Piaszczyńska Anastazja
204 1890U Chludzińska Anna Łomżyca
205 1890U Mikulska Helena
206 1890U Mikulska Wiktoria Kapice
207 1890U Modzelewski Aleksander Kowalewo
208 1890U Piaskowska Marianna Miastkowo
209 1890U Zaorska Helena Korytki
210 1890U Zawistowska Bronisława Cyprki
211 1890U Zbikowski Antoni
212 1890Z Czaplicka Anna Łękowo
213 1890Z Czaplicki Józef Łękowo
214 1890Z Mikulska Józefa Grajewo
215 1890Z Piaszczyńska Weronika Łomżyca
216 1890Z Sokoł Adam Kapice
217 1890Z Zawistowska Antonina Łazarze
218 1890Z Zawistowska Józefa Łazarze
219 1890Z Zyskowska Michalina Budne
220 1890Z Zyskowski Maciej Kapice
221 1891M Modzelewski Polikarp Maciej i Dąbrowska Rozalia
222 1891M Zajko Józef i Zawistowska Julianna
223 1891U Garbulewska Stanisława Kolno
224 1891U Modzelewska Stanisława Kowalewo
225 1891U Modzelewska Władysława Rajgród
226 1891U Rydzewski Antoni Wólka Piotrowska
227 1891U Sokołowski Józef Mierucie
228 1891U Zaorska Stanisława
229 1891U Zaorski Paweł Korytki
230 1891U Zaorski Stanisław Korytki
231 1891U Zawistowski Władysław Bogusze
232 1891U Zawistowski Władysław Cyprki
233 1891Z Czaplicki Wawrzyniec Łękowo
234 1891Z Piaszczyńska Anna Łomżyca
235 1891Z Zaorska Stanisława
236 1891Z Zaorska Waleria
237 1891Z Zaorski Wojciech
238 1891Z Zyskowska Marianna Kapice
239 1891Z Zyskowski Maciej Osowiec
240 1892M Januszewski Iwan i Zawistowska Anna
241 1892M Modzelewski Marceli i Franciszka Konopka
242 1892M Roskiński Franciszek i Paulina Mikulska
243 1892M Zaorski Feliks i Teofilia Korytkowska
244 1892U Modzelewska Wiktoria Kowalewo
245 1892Z Czaplicki Aleksander Kacprowo
246 1892Z Modzelewska Wiktoria Kowalewo
247 1892Z Szymanowska Julianna Kownaty
248 1892Z Zawistowski Paweł Turczyn
249 1893M Ignacy Parzych Marianna Piaścik Dobrylas
250 1893M Piaściński Kazimierz i Piaścik Balbina Morgowniki
251 1893M Zawistowski Adam i Anna Deresewicz
252 1893U Chludzińska Zofia Łomżyca
253 1893U Mikulski Władysław syn Juliana z Kosówki
254 1893U Modzelewska Franciszka Kowalewo
255 1893U Modzelewski Władysław Rajgród
256 1893U Piaścik Stanisława Kupiski
257 1893U Piaściński Bolesław Łomżyca
258 1893U Piaszczyńska Barbara Czartoria
259 1893U Piaszczyńska Józefa Kownaty
260 1893U Rydzewski Stanisław Toczyłowo
261 1894M Miliszewski Aleksander i Kamila Zawistowska
262 1894U Modzelewska Zofia Kowalewo
263 1894U Modzelewski Jan Kowalewo
264 1894U Rydzewska Kamila Kosówka
265 1894U Rydzewska Michalina Wólka Piotrowska
266 1894U Sokół Bolesław Kapice
267 1894U Zaorska Czesława Korytki
268 1894U Zaorski Jan Miastkowo
269 1894U Zawistowska Anna Cyprki
270 1894U Zawistowska Józefa Anna Grajewo
271 1894U Zawistowski Stanisław Bogusze
272 1894U Ziętara Maryjanna
273 1894Z Mikulski Władysław z Kosówki - akt zgonu
274 1894Z Piaszczyńska Józefa Kownaty
275 1895M Kaczyński Franciszek i Marta Piaścińska
276 1895M Kożliczak Stanisław i Teofila Piaścik
277 1895M Piaściński Władysław i Aleksandra Maciak
278 1895M Sokoł Marcel i Anna Czaplicka
279 1895U Chludziński Franciszek Łomżyca
280 1895U Czaplicki Bolesław Kacprowo
281 1895U Piaszczyński Władysław Kownaty
282 1895U Rydzewska Aleksandra Wólka Piotrowska
283 1895U Rydzewski Stanisław Toczyłowo
284 1895U Zaorska Ludwika Korytki
285 1895Z Czaplicka Marianna Kacprowo
286 1895Z Sokołowski Ignacy Kuligi
287 1895Z Zaorska Ludwika Korytki
288 1896U Chludziński Józef Łomżyca
289 1896U Sokół Jan syn Wiktora Kapice
290 1896U Zaorski Antoni Korytki
291 1896U Zaorski Jan
292 1896Z Akt zgonu Stanisława Piaścik
293 1896Z Zawistowska Marianna Czarnawieś
294 1897M Czaplicki Ludwik i Stanisława Mieczkowska Mareckie
295 1897M Mikulski Piotr Łucja Prokituła Białaszewo i Przechody
296 1897M Zawistowski Władysław i Masłowska Paulina Białaszewo
297 1897U Czaplicki Tomasz Kacprowo
298 1897U Modzelewska Helena Kowalewo
299 1897U Modzelewska Józefa Kowalewo
300 1897U Modzelewski Stanisław syn Piotra Wólka Mała
301 1897U Zaorska Bronisława Korytki
302 1897Z Modzelewski Stanisław - Akt zgonu
303 1898U Mikulski Piotr syn Juliana
304 1898U Modzelewska Zofia Wólka Mała
305 1898U Modzelewski Jan Antoni Rajgród
306 1898U Piaszczyńska Marianna Morgowniki
307 1898Z Modzelewska Józefa Kowalewo
308 1898Z Zawistowski Franciszek Kosówka
309 1899M Baranowski Aleksander i Franciszka Pieńczykowska
310 1899M Mikulski Andrzej i Teofilia Szymkiewicz Kapice
311 1899M Mikulski Andrzej i Teofilia Szymkiewicz Kapice
312 1899U Modzelewska Zofia Kowalewo
313 1899U Piaszczyńska Feliksa Tarnowo
314 1899U Zaorski Wincenty Korytki
315 1899Z Piaszczenska Franciszka Kownaty
316 1899Z Piaszczyńska Teofilia Jurzec Pański
317 1899Z Zajkowska Janina Giełczyn
318 1900U Mikulski Dominik Kosówka
319 1900U Modzelewska Agata Rajgród
320 1900U Rydzewski Antoni Rydzewo
321 1900U Zawistowski Władysław Danowo
322 1900U Zbikowski Marian
323 1900Z Zawistowska Marianna Turczyn
324 1901M Mikulski Marcin i Antonina Tyszkiewicz Przechody i Białaszewo
325 1901U Adam Zaorski
326 1901U Gers Bronisław
327 1901U Rydzewska Marianna Toczyłowo
328 1901U Sokołowska Anna Grajewo
329 1901Z Czaplicka Katarzyna zd. Konopka Mareckie
330 1902M Zaorski Bolesław i Zapert Bronisława
331 1902U Borkowska Bolesława
332 1902U Modzelewski Antoni Rajgród
333 1902U Zaorska Bolesława Korytki
334 1902U Zaorska Kamilla Korytki
335 1902Z Modzelewski Michał
336 1902Z Rydzewska Marianna Toczyłowo
337 1902Z Sierakowski Franciszek
338 1903M Chludziński Walenty i Anna Zysk
339 1903U Czaplicka Wiktoria Kacprowo
340 1903U Czaplicki Stanisław Kacprowo
341 1903U Jan Mikulski syn Juliana z Kosówki
342 1903U Modzelewska Helena Kowalewo
343 1903U Zaorska Jadwiga Łomża
344 1903U Zaorski Stanisław Korytki
345 1903Z Akt zgonu Piaszczyk Rozalia
346 1903Z Chrapowicka Mikulska Marianna Kapice
347 1903Z Jan Sokół syn Adama Przechody
348 1903Z Mikulska Marianna Kapice
349 1903Z Mikulski Józef Przechody
350 1903Z Piaszczyńska Marianna Kownaty
351 1903Z Zaorska Anna Łomża
352 1904U Kuligowski Franciszek
353 1904U Zaorska Waleria Korytki
354 1904Z Akt zgonu Rutkowska Małgorzata
355 1904Z Czaplicka Marianna Kacprowo
356 1904Z Mikulska Marianna Przechody
357 1904Z Mikulski Antoni Kapice
358 1904Z Rydzewski Jan Wólka Piotrowska
359 1904Z Sokół Antoni syn Marcelego Kapice
360 1904Z Sokół Bronisława Przechody
361 1904Z Sokół Kazimierz syn Adama Kapice
362 1904Z Zaorski Wiktor Łomża
363 1905U Modzelewski Władysław Kowalewo
364 1905U Piaszczyński Michał
365 1905U Zaorska Franciszka Korytki
366 1905Z Karwowska Cecylia Bogusze
367 1905Z Mikulski Paweł syn Jana Kapice
368 1905Z Sokołowski Aleksander Rajgród
369 1905Z Zyskowska Marta Wólka Piaseczna
370 1905Z Zyskowski Mateusz Kapice
371 1906U Czaplicki Władysław Kacprowo
372 1906U Mikulski Kazimierz syn Juliana
373 1906U Sokół Antoni syn Piotra Kapice
374 1906U Zaorska Helena
375 1906U Zaorski Stefan Korytki
376 1906U Zawistowski Bolesław Rajgród
377 1906Z Mikulski Konstanty Kapice
378 1906Z Piaszczyński Michał Łomzyca
379 1906Z Zyskowska Jadwiga Kapice
380 1906Z Zyskowska Leokadia Kapice
381 1907M Nietupski Marcel i Czaplicka Anna Kacprowo
382 1907M Nurczyk Franciszek i Hieronima Piaszczyńska
383 1907M Piaszczyńska Hieronima Łomża
384 1907U Czaplicka Leokadia Kacprowo
385 1907U Kuligowski Andrzej
386 1907U Mikulska Stefania Kapice
387 1907U Sokół Marianna Przechody
388 1907U Zaorski Marian Korytki
389 1907Z Czaplicki Alfons Kacprowo
390 1907Z Czaplicki Jan Kacprowo
391 1907Z Zaorska Ewa
392 1908U Baranowska Jadwiga Wąsosz
393 1908U Budny Czesław Budne
394 1908U Czaplicka Aleksandra Mareckie
395 1908U Czaplicka Czesława Kacprowo
396 1908U Mikulska Helena Kapice
397 1908Z Rydzewska Aleksandra Wólka Piotrowska
398 1909M Zaorski Czesław Romuald i Marianna Jeziorkowska
399 1909M Zaorski Piotr i Anna Piascik
400 1909U Budny Jan Budne
401 1909U Meller zd Mikulska Marianna
402 1909U Sokół Anna córka Adama Kapice
403 1909U Zaorski Stanisław Korytki
404 1909Z Czaplicki Antoni Kacprowo
405 1910U Antoni Czaplicki syn Antoniego Kacprowo
406 1910U Chludziński Czesław Łomżyca
407 1910U Kuligowska Jadwiga
408 1910U Zaorska Anna Korytki
409 1910U Zaorski Edward
410 1910Z Akt zgonu Wiktoria Chętnik
411 1910Z Grzybowska Emilia Kossówka
412 1910Z Mikulski Julian
413 1911U Czaplicki Wacław Kacprowo
414 1911Z Czaplicki Józef Mareckie
415 1911Z Piaszczyński Bronisław Apolinary
416 1911Z Piaszczyński Mateusz Zawady
417 1911Z Zaorska Józefa
418 1912 Lista Pasażerów do USA statku Barbarossa
419 1912U Janowska Marianna
420 1912U Piaszczyński Michał Aleksander
421 1913U Chludzińska Leokadia
422 1913Z Piaszczyński Michał Aleksander
423 1916Z Rydzewska Emilia Wólka Piotrowska
424 1919 Intercyza Modzelewska Zofia
425 1920Z Rydzewski Wojciech Wólka Mała
426 1923M Mikulski Bolesław i Bolesława Borkowska
427 1923M Mikulski Piotr i Kaczyńska Stanisława
428 1923M Piaszczyński Czesław i Władysława Żbikowska
429 1925M Mikulski Bolesław i Rozalia Poniatowska
430 1925U Makowski Jan
431 1925Z Borkowska Bolesława Kosówka
432 1927Z Mikulski Kazimierz Kosówka
433 1927Z Mikulski Piotr Kosówka
434 1928M Mikulski Dominik i Anna Sokołowska
435 1929Z Mikulski Jan Edmund Kosówka
436 1929Z Piaszczyńska Jadwiga Dziarniki
437 1930M Sokół Antoni i Anna Dziakiewicz
438 1930Z Rydzewska Bronisława Wólka Piotrowska
439 1980Z Mikulski Ryszard Pozezdrze
440 1983Z Modzelewska Zofia Dziarniki
441 1988Z Balun Jan
442 1991Z Mikulski Kelmens pozezdrze
443 1995Z Mikulski Piotr Pozezdrze
444 200 zm ANTONI PIASZCZYK ur 1736 dom 53 m
445 2001Z Mikulski Daniel Pozezdrze
446 2003Z Mikulski Tadeusz Pozezdrze
447 2009Z Mikulski Romuald Pozezdrze
448 2014Z Mikulski Jan Pozezdrze
449 2015Z Pączek Tadeusz02
450 2016 Zarzecze
451 2016Z Mac Aniela zd. Wilk
452 2018Z Makowska Wacława
453 297 zm Piotr PIASZCZYK brat ANTONIEGO dom53 m
454 Adela, Zuzanna, Bronisława, Teresa, niżej: Renatka Zięba, Ela Dudek, Bożenka Zięba
455 Akt Chrztu Ziętara Anna
456 Akt chrztu 1796U Sokół Wojciech syn Marcina
457 Akt Chrztu 1798 Modzelewski Stanisław syn Pawła Modzele
458 Akt Chrztu 1799U Ksepko Marianna córka Marcina z Kapic
459 Akt Chrztu 1801U Ksepko Marianna córka Marcina Kapice
460 Akt chrztu 1801U Sokół Mateusz syn Marcina Kapice
461 Akt Chrztu 1802U Ksepko Katarzyna Kapice
462 Akt Chrztu 1802U Sokół Dominik Kapice
463 Akt chrztu 1803U Ksepko Anna Kapice
464 Akt chrztu 1803U Sokół Aniela Kapice
465 Akt Chrztu 1805 Sokół Mateusz Kapice
466 Akt Chrztu 1811U Janowski Paweł Łomżyca
467 Akt Chrztu 1823 Wilk Wawrzyniec
468 Akt Chrztu 1826U Ziętara Jan Łomżyca
469 Akt chrztu 1830U Zakrzewska Marianna Wojsławy
470 Akt chrztu 1832U Sokół Marjanna Kapice
471 Akt chrztu 1834U Sokół Jan
472 Akt chrztu 1835U Sokół Kazimierz
473 Akt chrztu 1838U Sokół Rozalia
474 Akt Chrztu 1839U Mikulski Piotr Kapice
475 Akt chrztu 1841 Piaszczyk Jan syn Pawła
476 Akt chrztu 1841U Czaplicki Antoni Kacprowo
477 Akt Chrztu 1851U Janowska Waleria Florencja Łomża
478 Akt Chrztu 1851U Zaorska Antonina Łomża
479 Akt Chrztu 1852U Piaścińska Teofila
480 Akt Chrztu 1853U Janowska Anna
481 Akt Chrztu 1853U Piaścińska Marianna
482 Akt Chrztu 1854U Modzelewski Franciszek Wojsławy
483 Akt chrztu 1856U Modzelewska Anna Modzele
484 Akt Chrztu 1858 Sokół Otolia córka Mikołaja i Agnieszki
485 Akt chrztu 1858U Modzelewska Balbina Modzele
486 Akt chrztu 1859U Chrapowicka Paulina córka Adama Kapice
487 Akt Chrztu 1859U Sokół Jan syn Macieja Kapice
488 Akt chrztu 1861U Modzelewska Teofila Modzele
489 Akt chrztu 1864U Modzelewska Józefata Modzele
490 Akt Chrztu 1867U Piaściński Stanisław
491 Akt chrztu 1868U Sokół Marcel Kapice
492 Akt Chrztu 1871U Piaścińska Marcjanna
493 Akt chrztu 1872U ks. Piaszczynski Michał Łomżyca
494 Akt Chrztu 1873U Zaorska Franciszka Helena Łomża
495 Akt chrztu 1875U Ruszczyk Marianna
496 Akt chrztu 1882U Piaszczyński Antoni
497 Akt chrztu 1885U bł. ks. Piaszczyński Michał
498 Akt chrztu 1888U Mróz Marianna Kosówka
499 Akt chrztu 1889U Kantorowska Ludwika Kosówka
500 Akt chrztu 1889U Sokół Sylwester
501 Akt Chrztu 1890U Chludzińska Wanda Klara Łomża
502 Akt chrztu 1891 Piaszczyński Paweł Łomża
503 Akt chrztu 1891U Krajewska Zofia
504 Akt chrztu 1891U Mróz Kamila Kosówka
505 Akt Chrztu 1892U Chludzińska Wanda Klara Lomża
506 Akt chrztu 1892U Garbulewski Stefan
507 Akt Chrztu 1892U Zaorski Paweł Korytki
508 Akt Chrztu 1894U Chludzińska Jadwiga Łomża
509 Akt chrztu 1894U Garbulewska Kazimiera
510 Akt chrztu 1895r Rydzewski Bronisław Wólka Mała
511 Akt chrztu 1895U Mikulski Bolesław syn Juliana
512 Akt chrztu 1895U Mikulski Bolesław syn Juliana
513 Akt Chrztu 1896U Chludzińska Maria Magdalena Łomża
514 Akt Chrztu 1896U Chludziński Franciszek Łomża
515 Akt chrztu 1896U Garbulewski Franciszek
516 Akt chrztu 1897r Rydzewski Adam Wólka Mała
517 Akt chrztu 1897U Rydzewska Eleonora Wólka Piotrowska
518 Akt chrztu 1897U Sokół Jan syn Pawła Kapice
519 Akt chrztu 1898r Rydzewska Anna Wólka Mała
520 Akt chrztu 1899U Garbulewski Jan
521 Akt chrztu 1900r Rydzewski Leon Wólka Mała
522 Akt Chrztu 1901 Piaszczyński Czesław
523 Akt Chrztu 1901U Chludziński Stanisław Łomża
524 Akt chrztu 1901U Garbulewska Anna
525 Akt chrztu 1901U Rydzewski Józef Wólka Piotrowska
526 Akt Chrztu 1901U Zaorski Czesław Korytki
527 Akt Chrztu 1902U Żbikowska Władysława Łękowo
528 Akt chrztu 1904r Poniatowska Rozalia Kosówka
529 Akt chrztu 1904U Chludzińska Cecylia
530 Akt chrztu 1905U Garbulewski Jan
531 Akt chrztu 1905U Sokół Marcel syn Marcelego z Kapic
532 Akt Chrztu 1906U Piaszczyński Adam
533 Akt chrztu 1910U Chludziński Henryk
534 Akt chrztu 1910U Sokół Anna Kapice
535 Akt chrztu 1912U Chludzińska Janina
536 Akt do przetłumaczenia: Mikulski Jan i Aleksandra Zawistowska
537 Akt małżeństawa 1919r Piaszczyński Marian i Zofia Modzelewska Wólka Mała
538 Akt Małżeństwa 1841 Mikulski Jakub i Rogińska Apolonia
539 Akt Małżeństwa 1841M Mikulski Franciszek i Dziakiewicz Anna
540 Akt Małżeństwa 1843 Sokół Adam i Wyłuda Katarzyna
541 Akt Małżeństwa 1844 Mikulski Jan i Domańska Barbara
542 Akt Małżeństwa 1848 Sokół Mateusz i Maciora Ewa
543 Akt Małżeństwa 1850 Mikulski Piotr i Przybowska Rozalia
544 Akt Małżeństwa 1853M Mikulski Jakub i Karwowska Franciszka
545 Akt małżeństwa 1853M Modzelewski Teodor Zakrzewska Marianna
546 Akt Małżeństwa 1854 Mikulski Marcin i Zyskowska Franciszka
547 Akt Małżeństwa 1855M Mikulski Mikołaj i Gątarska Jeglińska Antonina
548 Akt Małżeństwa 1859 Mikulski Piotr i Chrpowicka Marianna
549 Akt Małżeństwa 1862M Sokół Stefan i Adasiewicz Anna
550 Akt małżeństwa 1864M Czaplicki Antoni Modzelewska Marianna
551 Akt Małżeństwa 1870 Sokół Jan i Zielińska Karolina
552 Akt Małżeństwa 1870 Sokół Teodor i Łajewska Julianna
553 Akt Małżeństwa 1870M Sokół Mikołaj i Zyskowska Aniela
554 Akt Małżeństwa 1879 Sokół Antoni i Popowska Franciszka
555 Akt małżeństwa 1879M Mróz Stanisław i Wiktoria Mikulska córka Aleksandra i Cecylii z Karwowskich
556 Akt Małżeństwa 1881M Sokół Piotr i Zielińska Wiktoria
557 Akt małżeństwa 1884M Sokół Paweł i Chrapowicka Paulina
558 Akt małżeństwa 1900M Wagner Antoni i Zawistowska Stefania Kosówka
559 Akt Małżeństwa 1919r Piaszczyński Marian i Zofia Modzelewska Wólka Mała
560 Akt notarialny 1924 Piaszczyński Czesław kupno ziemi
561 Akt notarialny Baranowski Aleksander
562 Akt Ślubu 1826M Zyskowski Franciszek i Cybula Magdalena Kapice
563 Akt ślubu 1854M Sokół Jan i Zyskowska Agnieszka
564 Akt Ślubu 1864M Sokół Mikołaj i Mikulska Franciszka
565 Akt Ślubu 1866 Piaszczyński Jan i Janowska Tekla
566 Akt ślubu 1885r Borkowski Józef i Paulina Skrzeczkowska
567 Akt ślubu 1892r Piaszczyński Stanisław i Zaorska Waleria Miastkowo
568 Akt ślubu 1896M Modzelewski Piotr i Marianna Bronisława Rydzewska
569 Akt ślubu 1910M Piaszczyński Antoni i Stanisława Garbulewska Mikaszówka
570 Akt ślubu 1919 Piaszczyński Marian i Zofia Modzelewska Wólka Mała
571 Akt ślubu 1923M Mikulski Bolesław i Bolesława Borkowska
572 Akt ślubu 1925M Mikulski Bolesław i Rozalia Poniatowska
573 Akt zgonu 1966r Piaszczyński Marian syn Stanisława Dziarniki
574 Akt zgonu - Marczuk Stanisława
575 Akt zgonu - Wilk Franciszek
576 Akt zgonu - Wilk Henryk
577 Akt Zgonu 1849Z Zaorski Franciszek
578 Akt zgonu 1852Z Janowska Florencja Łomża
579 Akt Zgonu 1852Z Janowska Maria
580 Akt zgonu 1854 Piaszczyński Paweł
581 Akt zgonu 1861Z Sokół Wojciech Kapice
582 Akt Zgonu 1863Z Sokół Franciszek syn Mikołaja
583 Akt zgonu 1864Z Wojtanowicz Agnieszka Kapice
584 Akt Zgonu 1865Z Piaszczyńska Franciszka wdowa
585 Akt zgonu 1867Z Piaściński Stanisław
586 Akt Zgonu 1869 Sokół Anna zd. Popowska
587 Akt zgonu 1870Z Sokół Weronika
588 Akt zgonu 1871Z Zakrzewski Stanisław Wojsławy
589 Akt zgonu 1875Z Szleszyńska Józefa Wojsławy
590 Akt zgonu 1883Z Piaszczyński Jan
591 Akt Zgonu 1885 Wyłuda Katarzyna Kapice
592 Akt Zgonu 1887Z Sokół Sylwester Kapice
593 Akt Zgonu 1891 Piaszczyńska Anna z domu Gawrońska
594 Akt zgonu 1892Z Zaręba Magdalena
595 Akt zgonu 1894Z Rydzewski Franciszek Romuald
596 Akt zgonu 1902Z Zaorska Antonina Miastkowo
597 Akt zgonu 1903Z Sokół Jan Kapice
598 Akt zgonu 1911Z Piaszczyńska Tekla z domu Janowska
599 Akt zgonu 1917Z Piaszczyński Stanisław syn Jana z Łomżycy
600 Akt zgonu 1972 Anny Mikulskiej
601 Akt zgonu 1983 Łaski Eugeniusz
602 Akt zgonu 1988Z Chludzińska Cecylia
603 Akt zgonu 1988Z Piaszczyński Józef
604 Akt zgonu Janowski Piotr Łomżyca
605 Akt zgonu Zawistowska Anastazja
606 Akt zgonu Zawistowska zd Konopka Bronisława
607 Akt zgonu Zawistowski Teofil
608 Akt_zgonu_Łucja_Wilk
609 Anastazja Zawistowska i Mikulska Marianna
610 Antoni Franciszek Poniat, ur. 28 stycznia 1854, Chludnie
611 Antoni Piaszczyński
612 Antoni Piaszczyński i Janina Mikulska
613 Balun Jan
614 Barbarossa. na tym statku Paweł Piaszczyński płynął do USA w 1912r.
615 Błędos Katarzyna 1841Z
616 Błogosławiony-ks.-Michał-Piaszczyński
617 Bogdan, Janina z Anetką, Jarosław i Krzysztof 1974
618 Bronisława Dudek zd. Szlachetka
619 Brzezińska Janina 1903U
620 Budna Irena zd. Kuczyńska Budne
621 Bukowski Antoni grób w Rydzewie
622 Bukowski Sławian grób w Rydzewie
623 Burzyńska Agnieszka 1847Z
624 Calvary 1973 Zyskowska zd. Mikulska
625 Calwary USA
626 Chludzińscy Walenty i Anna
627 Chludzińscy: Janina, Cecylia, Jan, na dole Michał, Anna Zysk, Janina
628 Chludzińska Cecylia
629 Chludzińska Cecylia
630 Chludzińska_Anna_1886Ch
631 Chludziński_Walenty_1879
632 Cmentarz Grajewo Anna Sokół dd. Czaplicka
633 Czesław (po prawej stronie )
634 Czesław z żoną Władysławą i synem Józefem
635 Czesława Pacewicz - nekrolog 2019-12-17
636 Dardziński Paweł 1862_Z
637 Dłużniewski_Aleksander_1893U
638 Dłużniewski_Piotr_Stanisława_Jankowska_1918M
639 Dobry Las młyn w 1912r
640 Dobry_Las
641 Dobry_Las_01
642 Dobry_Las_02
643 Dobry_Las_03
644 Dołek Wacław i Zofia Pączek
645 Dom rodzinny Dudków - Rakszawa 2006
646 Dominik i Piotr Mikulscy
647 dominik01
648 dominik02
649 dominik03
650 Doner Marcin i Klara Grala 1839M
651 Dudek Aniela 1896Ch
652 Dudek Aniela 1897Z
653 Dudek Antoni 1898Ch
654 Dudek Elżbieta
655 Dudek Elżbieta z mężem
656 Dudek Emilia
657 Dudek Józefa 1900Ch
658 Dudek Ludwika 1897Ch
659 Dudek Marianna 1894Ch
660 Dudek Mieczysław
661 Dudek Stanisław
662 Dudek Stanisław 1895Ch
663 Dudek Stanisław i Szlachetka Bronisława
664 Dudek Władysław 1905Ch
665 Dudek_Mieczysław
666 Dudek_Stanislaw_1891Ch
667 Dudkowie
668 Dudkowie_Żary
669 Dumański_Wacław i Dorota_Olher 1843_M
670 Dziarniki - Siostra przełożona, Siostra Aurelia, Zofia Piaszczyńska i Marian Piaszczyński. Od lewej u góry: Czesława Pacewicz, ..., Teresa Balun, Marian Piaszczyński, Stanisława Makowska, Jan Makowski
671 Dziennik Pawła Piaszczyńskiego 01
672 Dziennik Pawła Piaszczyńskiego 02
673 Dziennik Pawła Piaszczyńskiego 04
674 Dziennik Pawła Piaszczyńskiego. proszę zwrócić uwagę na 7 linię. "Urodziła się nam córka o 11 rano dnia 25 "
675 Friedrich Der Grosse - statek którym Piotr płynął do USA
676 Gadomski Mikołaj Piascińska Marianna 1842M
677 Gawroński Stanisław
678 Geoprtal wskazuje lokalizację Dziarnik po obu stronach drogi.
679 Gołaszewska Katarzyna 1827Z
680 Graczyk Grzegorz
681 GRAJEWO_1927r
682 Grala Piotr 1860_Z
683 Grala Piotr i Katarzyna Zygmunt 1843_M
684 grób Budny Roman Budne
685 grób Dudek Stanisław i Czesław Drapalski
686 grób Mikulscy Julian i Marianna
687 grób Mikulscy Julian i Marianna
688 grób Mikulska Anna Prostki
689 grób Mikulski Kazimierz i Zbigniew
690 grób Piaszczyńscy Marian Antoni Władysława
691 grób Piaszczyńscy Stanisław Waleria Bukowska Bronisława
692 grób Piaszczyński Józef Łękowo
693 grób Piaszczyński Marian Jan Zofia Krajewska
694 grób Piaszczyńskia Adaś i Pawełek
695 grób Sokół Marceli i Helena
696 grób Szlachetka Stanisław
697 grób Wilk Henryk i Stanisława zd. Marczuk
698 grób Ziemba Adela Dudek Bronisława Drapalska Maria
699 herb
700 herb Grajewa od 1930r
701 Historia pobytu w zgromadzeniu
702 Hutkowski Julian Akt urodzenia nr 26 1896
703 Hutkowski Julian Akt urodzenia nr 26 1896 v2
704 Hutkowski Zenon
705 Hutkowski_Zenon
706 intercyza cz1
707 intercyza cz2
708 intercyza cz3
709 intercyza cz4
710 Intercyza Dominik i Anna
711 intercyza mikulska cz1
712 intercyza mikulska cz2
713 intercyza mikulska cz3
714 intercyza mikulska cz4
715 intercyza Piaszczyński Czesław i Żbikowska Władysława
716 Iwański_Kazimierz i Katzrzyna_Piascińska 1889_M
717 Jakub Piaszczyński Ewa Będkowska 1760M
718 Jakub Władysław Poniat ur. 19 lipca 1860, Chludnie
719 Jałoszyński Zbigniew
720 Jan i Małgorzata Piaszczyńscy
721 Jan Piaścik and Apolonia Siwik m. 17 Jan 1830, Nowogród
722 Jan Piaszczyński
723 Jankowska_Stanisława_1900U
724 Janowska Tekla_1849U
725 Janowski Adam 1867Z
726 Janowski_Antoni 1904Z
727 Jurki
728 Jurki_2
729 Kacprowo - piękny domek
730 Kacprowo01
731 Kaczmarczyk Katarzyna 1819Z
732 Kantorowska Aleksandra_Z
733 Kapice
734 Kapice
735 Kapice_kaplica
736 Kapice_kaplica
737 Kapice_Kaplica2
738 Kapice_Kaplica2
739 Kartka od s. Aurelii
740 Kartka od s. Aurelii
741 Kijek Agnieszka 1913Z
742 Klimaszewska Katarzyna 1845Z
743 Klimaszewska Małgorzata 1841Z
744 Korytki koło Miastkowa
745 kosciół w Miastkowie
746 kosciół w Miastkowie
747 kościół w Nowogrodzie
748 Kosówka - mapa z 1929
749 Kosówka - od lewej: Edward i Irena, niżej: Halina, Anna, Dominik, Teresa
750 Kosówka - od lewej: Edward, Irena, niżej: Halina Anna, Dominik, Teresa
751 Kosówka - w tle dom rodzinny Mikulskich, na pierwszym planie Edward Mikulski
752 Kosówka Halinka i Tereska
753 Kotowicz Zofia
754 Kowalczyk Paweł Ewa Piaszczyńska 1738M
755 Krajewska Marianna 1819Z
756 Krzysztof i Iwona
757 ks Wikliński Wilk Franciszek
758 ks. Michał Piaszczyński - kopia z książki ks. Wojciecha Guzewicza "Parafia Mikaszówka 1907-2007"
759 Kuligowscy
760 Kuligowscy
761 Kuligowscy_grób_Rajgród
762 Kuligowska Jadwiga
763 Kuligowski Andrzej Turczyn
764 Kuligowski Andrzej1929r
765 Kuligowski_Tadeusz_grób
766 Łękowo Dom Anieli
767 Łękowo01
768 Leszno_01
769 Leszno_02
770 Łomża dom rodzinny Chludzińskich
771 Łomża ul Wesoła
772 Lutrzykowska Marianna 1865_Z
773 Mac Franciszek
774 Macko Małgorzta 1847Z
775 Makowski_Jan
776 Makowski_Jan2
777 Małgorzata i Jan Piaszczyńscy niżej po prawej Andrzej
778 Marczuk_Stanisława
779 Marianna Gadomska 1846Z
780 Marianna Zawistowska Kosówka 1954
781 Markowski_Franciszek i Marianna_Piaszczyńska 1899_M
782 metryka1890U Mikulska Paulina Przechody
783 metryka1890Z Zaorski Roman
784 metryka1891Z Zaorski Dominik
785 metryka1891Z Zaorski Stanisław
786 metryka1893Z Piaściński Bolesław
787 metryka1893Z Zaorska Kunegunda Joanna
788 metryka1894U Mikulska ... Kapice
789 metryka1894U Mikulska Anna Przechody
790 metryka1894U Mikulska Stefania Kapice
791 metryka1894U Mikulski Feliks Przechody
792 metryka1894U Mikulski Józef Kapice
793 metryka1895U Mikulska Feliksa Kapice
794 metryka1896M Piaszczyńska Waleria
795 metryka1896U Mikulska Marianna Przechody
796 metryka1896U Mikulski Aleksander Przechody
797 metryka1896U Piaściński Adam Miastkowo
798 metryka1897Z Piasciński Adam
799 metryka1897Z Piaszczyńska Anna
800 metryka1898U Piaszczyński Bolesław
801 metryka1898U Mikulsk. Władysła. Przechody
802 metryka1898U Mikulski Antoni Kapice
803 metryka1898Z Czerkies Katarzyna
804 metryka1898Z Piaszczyński Bolesław
805 metryka1898Z Zaorski Piotr
806 metryka1899M Piaszczyńska Adela
807 metryka1900M Piaszczyńska Katarzyna
808 metryka1900Z Zaorski Apolinary Miastkowo
809 metryka1903U Piaszczyńska Stanisława
810 metryka1906U Mikulska Helena Przechody
811 metryka1906U Mikulski Leon Kapice
812 metryka1909U Piaszczyńska Regina
813 metryka1909U Piaszczyński Bronisław Apolinary
814 metryka1909U Piaszczyński Stefan
815 metryka1909U Mikulska Marianna
816 metryka1909U Mikulski Aleksander
817 metryka1909UMikulski Władysław
818 metryka1909Z Piaszczyński Stefan
819 metryka1911U Piaszczyński Jan
820 metryki1891U Piaszczyński Bolesław Czartoria
821 Mieczysław i Łucja
822 Mierzejewski Józef i Ewa Piaścik 1832M
823 Mikaszówka
824 Mikaszówka - tablica pamiątkowa
825 Mikaszówka kościół
826 Mikaszówka kościół_02
827 Mikaszówka kościół_03
828 Mikaszówka kościół_04
829 Mikulscy
830 Mikulska Anna zd. Sokół
831 Mikulska Helena
832 Mikulski Bolesław i Rozalia Poniatowska M
833 Mikulski Dominik Akt zgonu
834 Mikulski Dominik i Anna zd. Sokół
835 mikulski Edmund
836 Mikulski Edmund cmentarz w Rydzewie
837 Mikulski Franciszek
838 Mikulski Jan
839 Mikulski Jan syn Juliana Kosówka
840 Mikulski Kazimierz syn Juliana Kosówka
841 Mikulski_Dominik
842 Mikulski_jan
843 Modzelewska Zofia 01
844 Modzelewski Piotr_lista pasazerow
845 Modzelewski Piotr_lista pasazerow_02
846 Modzelewski Teodor 1885Z
847 Mróz_Wiesław
848 Mróz_Wiesław_2020_Z
849 Nekrolog Wądołowski Ryszard
850 Nekrolog Wądołowski Ryszard 2.JPG
851 notatka Michał Piaszczyński01
852 notatka Michał Piaszczyński02
853 Notatka z której wynika, że powierzchnia majątku Stanisława Piaszczyńskiego wynosiła 100 morgów ( około 55 hektarów)
854 Nowogród
855 okladka_poezje
856 Ostoja
857 Pacewicz Mirosław, Czesława, Maria i Dariusz
858 Pacewicz Stanisław
859 Pacewicz Stanisław i Czesława zd. Piaszczyńska
860 Pacewicz_Czesława
861 Pączek Maria
862 Pączek Tadeusz
863 Pączek Tadeusz
864 Pączek Tadusz i Maria Góra
865 Pączek Władysław
866 Pączek_Franciszka_zdWilk
867 Pączek_Tadeusz
868 Pączek_Władysław
869 Parzych Eleonora 1914Z
870 Piaścik Adam 1823Ch
871 Piaścik Adam 1826Ch
872 Piaścik Adam 1839Z
873 Piaścik Adam 1842Z
874 Piascik Aleksander i Pulcheria Sadowska
875 Piascik Aleksander Mątwica
876 Piaścik Aniela 1826Ch
877 Piaścik Antonina 1903U
878 Piaścik Balbina 1840Ch
879 Piaścik Balbina 1847Ch
880 Piaścik Bartłomiej Elżbieta Żelazna 1844M
881 Piaścik Benedykt 1846Z
882 Piaścik Benedykt Dobrylas 1846Z
883 Piaścik Benedykt Małgorzata Parzych 1835M
884 Piaścik Bonifacy 1845Z
885 Piaścik Bronisław 1900U
886 Piaścik Eleonora 1915U
887 Piaścik Elżbieta 1842Ch
888 Piaścik Ewa 1824Ch
889 Piaścik Ewa 1842Ch
890 Piaścik Feliks 1823Ch
891 Piaścik Feliksa 1903U
892 Piaścik Florentyna 1901U
893 Piaścik Franciszek 1842Ch
894 Piascik Franciszek 1913Z
895 Piaścik Franciszek Franciszka Wyrwas 1886M
896 Piaścik Franciszka 1842Z
897 Piaścik Gracjan 1895CH
898 Piaścik Ignacy 1846Z
899 Piaścik Jakub 1823Ch
900 Piaścik Jakub 1842Ch
901 Piaścik Jakub 1846Z
902 Piaścik Jan 1823Ch
903 Piaścik Jan 1824Ch
904 Piaścik Jan 1842Ch
905 Piaścik Jan 1847Z
906 Piaścik Jan 1912U
907 Piaścik Jan Rozalia Serafin 1843M
908 Piaścik Jan s.Franciszka 1847Z
909 Piaścik Jan s.Józefa 1842Ch
910 Piaścik Jan s.Macieja 1825Ch
911 Piascik Jan z Wykazu imiennego spisowych powiatu łomżyńskiego
912 Piaścik Jan ze spisu poborowych
913 Piaścik Józef s.Andrzeja 1823Ch
914 Piaścik Józef 1823Ch
915 Piaścik Józef 1840Ch
916 Piaścik Józef 1841Z
917 Piaścik Józef 1845Z
918 Piaścik Józef Barbara Ostrowska 1844M
919 Piaścik Józef i Rozalia Smekto 1904M
920 Piascik Julian 1913Z
921 Piaścik Katarzyna 1823Ch
922 Piaścik Katarzyna 1825Ch
923 Piaścik Katarzyna 1826Ch
924 Piaścik Katarzyna 1842Z
925 Piaścik Katarzyna c.Tomasza 1825Ch
926 Piaścik Kazimierz 1825Ch
927 Piaścik Kazimierz Ewa Smekto 1840M
928 Piascik Konstanty 1913Z
929 Piaścik Łukasz Agnieszka Zawalich 1839M
930 Piaścik Łukasz Marianna Remiszewska dd Piaszczyńska 1842M
931 Piaścik Magdalena 1841Z
932 Piaścik Małgorzata 1842Ch
933 Piaścik Małgorzata c.Łukasza 1842Ch
934 Piaścik Marcjanna 1842Ch
935 Piaścik Marcjanna c.Benedykta 1823Ch
936 Piaścik Marcjanna c.Jakuba 1842Ch
937 Piaścik Marcjanna c.Stanisława 1842Ch
938 Piaścik Marianna 1826Ch
939 Piaścik Marianna 1841Ch
940 Piaścik Marianna 1842Z
941 Piaścik Marianna 1847Ch
942 Piaścik Marianna 1913U
943 Piaścik Marjanna 1842Ch
944 Piaścik Mikołaj 1847Z
945 Piaścik Mikołaj Dobrylas 1847Z
946 Piaścik Paweł 1846Z
947 Piaścik Piotr 1823Ch
948 Piaścik Piotr 1842Ch
949 Piascik Piotr i Katarzyna Nadrzędkowska 1849_M
950 Piaścik Roch 1840Ch
951 Piascik Rozalia 1824Ch
952 Piaścik Rozalia 1826Ch
953 Piaścik Rozalia 1841Ch
954 Piaścik Stanisław 1823Ch
955 Piaścik Stanisław 1842Ch
956 Piaścik Stanisław 1845Z
957 Piaścik Stanisław 1847Ch
958 Piaścik Stanisław Prusinowska Katarzyna 1827M
959 Piaścik Stefania 1915U
960 Piaścik Szymon 1825Ch
961 Piaścik Teodor 1887U
962 Piaścik Teofila 1840Ch
963 Piaścik Walenty 1843Ch
964 Piaścik Wawrzyniec Marianna Ostrowska 1837M
965 Piascik Władysław 1913Z
966 Piaścik Wojciech 1846Z
967 Piaścik Wojciech Marianna Walczyk 1825M
968 Piaścik_Ludwik_Sosnowiec_1891CH
969 Piaścikowa Klara 1845Z
970 Piaścińscy w powstaniu
971 Piascińska Agnieszka 1839Ch
972 Piaścińska Balbina c.Benedykta 1825Ch
973 Piaścińska Balbina c.Tomasza 1825Ch
974 Piaścińska Ewa 1840Ch
975 Piaścińska Ewa_1862_M
976 Piaścińska Franciszka 1846Ch
977 Piascińska Julianna 1896Ch Sosnowiec
978 Piaścińska Katarzyna 1839Ch
979 Piaścińska Katarzyna 1845Z
980 Piaścińska Marianna1840Ch
981 Piascińska Stefania Augustowo
982 Piaścińska Teofila 1840Ch
983 Piascińska_Marianna 1910_Ch
984 Piascińska_Rozalia 1902_Ch
985 Piascińska_Stefania 1901_Ch
986 Piaściński Aleksander 1856Ch
987 Piaściński Augustyn i Marianna Bonus 1848_M
988 Piaściński Bronisław 1862Ch
989 Piaściński Feliks Marianna Piaścik 1844M
990 Piaściński Franciszek 1840Ch
991 Piasciński Grzegorz 1810Ch
992 Piaściński Jakub 1840Ch
993 Piaściński Jan 1841Ch
994 Piaściński Jan 1841CH
995 Piasciński Jan 1893Ch Sosnowiec
996 Piaściński Jan Balbina Piaścik 1841M
997 Piasciński Jan i Anastazja Puchalska 1837M
998 Piaściński Jan Marianna Walczyk 1839M
999 Piaściński Joachim Benedykt 1825Ch
1000 Piaściński Józef 1845CH
1001 Piaściński Józef 1846Z
1002 Piaściński Ludwik 1844Ch
1003 Piaściński Mateusz 1840Ch
1004 Piaściński Paweł Ewa Kozioł 1839M
1005 Piaściński Paweł Marianna Gadomska 1842M
1006 Piaściński Stanisław 1826Ch
1007 Piaściński Stanisław 1841Ch
1008 Piaściński Stanisław Małgorzata Piaścik 1841M
1009 Piasciński Tomasz 1861_Z
1010 Piasciński Walenty 1810Ch
1011 Piaściński Wojciech 1841Z
1012 Piasciński_Andrzej i Józefa_Zdunek 1897_M
1013 Piasciński_Hipolit i Anna_Bloch 1850_M
1014 Piasciński_Jan 1868_Ch
1015 Piasciński_Jan 1906_Ch
1016 Piasciński_Julian 1908_Ch
1017 Piasczyński Walenty i Ewa Ustaszewska 1824M
1018 Piaszczyce i Ostoja
1019 Piaszczyce_01
1020 Piaszczyce_02
1021 Piaszczyk Ewa 1823Ch
1022 Piaszczyk Filip Jakub 1829Ch
1023 Piaszczyk Jan Marianna Piątek 1827M
1024 Piaszczyk Józef
1025 Piaszczyk Katarzyna c.Andrzeja 1821
1026 Piaszczyk Marianna c.Benedykta 1821Ch
1027 Piaszczyk Marianna c.Jana 1821Ch.jpg
1028 Piaszczyk Mateusz 1840_Z
1029 Piaszczyk Mateusz Franciszka Wojewoda 1827M
1030 Piaszczyk Mikołaj 1819Z
1031 Piaszczyk Norbert 1829Ch
1032 Piaszczyk Rozalia c.Benedykta 1821Ch
1033 Piaszczyk Walenty Małgorzata Piaszczyk 1835M
1034 Piaszczykowa Franciszka 1835_Z
1035 Piaszczyńki Antoni świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 1
1036 Piaszczyńki Antoni świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 2
1037 Piaszczyńscy Jadwiga i Marian oraz Krysia i Janek
1038 Piaszczyńscy_Slub
1039 Piaszczyńscy: Antek i Czesia
1040 Piaszczyńsk_Edward_CH_1912
1041 Piaszczyńska Agnieszka 1842Z
1042 Piaszczynska Aleksandra 1881Z
1043 Piaszczyńska Anna 1811Ch
1044 Piaszczyńska Balbina 1821Ch
1045 Piaszczyńska Janina Wólka
1046 Piaszczyńska Katarzyna c.Benedykta 1818Ch
1047 Piaszczyńska Konstancja 1809Ch
1048 Piaszczyńska Marianna 1821Z
1049 Piaszczyńska Marianna Czartoria
1050 Piaszczyńska Marianna1830Z
1051 Piaszczyńska Regina 1729Ch
1052 Piaszczyńska Stanisława Turczyn
1053 Piaszczyńska Wacława
1054 Piaszczyńska Zofia
1055 Piaszczyńska Zofia zd. Modzelewska Akt zgonu
1056 Piaszczyńska Zofia zd. Modzelewska z córką Teresą
1057 Piaszczyńska_Jadwiga_CH_1914
1058 Piaszczyńska_Konstancja_1864_CH
1059 Piaszczynska_Rozalia_1849Z
1060 Piaszczyńska_Stanisława Antoni Teresa
1061 Piaszczyński Adam 1814Z
1062 Piaszczyński Adam Stanisław 1914U
1063 Piaszczyński Adam z żoną i dziećmi
1064 Piaszczyński Andrzej 1809Ch
1065 Piaszczyński Andrzej 1846Z
1066 Piaszczyński Antoni i Czesława Piaszczyńska
1067 Piaszczyński Antoni i Halina Mikulska Akt małżeństwa
1068 Piaszczyński Antoni klepsydra
1069 Piaszczyński Antoni klepsydra kościelna
1070 Piaszczyński Antoni w armii
1071 Piaszczyński Antoni Węgorzewo
1072 Piaszczyński Augustyn 1848_Z
1073 Piaszczyński Bogdan
1074 Piaszczyński Bogdan2
1075 Piaszczyński Feliks 1809Ch
1076 Piaszczyński Franciszek 1812Z
1077 Piaszczyński Franciszek Ksawery 1841CH
1078 Piaszczyński Hieronim z żoną
1079 Piaszczyński Ignacy 1823Ch
1080 Piaszczyński Ignacy 1879_Z
1081 Piaszczyński Ignacy Zofia Rumak 1728M
1082 Piaszczyński Jakub 1814Z
1083 Piaszczyński Jan i Żukowska Franciszka_1826M
1084 Piaszczyński Józef 1810Ch
1085 Piaszczyński Józef 1846Z
1086 Piaszczyński Józef Dziarniki
1087 Piaszczyński Józef i Marta Kiersztan
1088 Piaszczyński Józef z Łękowa
1089 Piaszczyński Józef z żoną Anielą i córką Krysią
1090 Piaszczyński Kacper Sylwester 1826CH
1091 Piaszczyński Konstanty 1823Z
1092 Piaszczyński Ludwik 1904Z
1093 Piaszczynski Marian Ch1914
1094 Piaszczyński Marian grób w Łomży
1095 Piaszczyński Marian_Senior
1096 Piaszczyński Marian002
1097 Piaszczyński Mateusz 1834Z
1098 Piaszczyński Michał2
1099 Piaszczyński Mikołaj 1847Z
1100 Piaszczyński Norbert 1846Z
1101 Piaszczyński Paweł i Cecylia z domu Chludzińska
1102 Piaszczyński Piotr 1809Ch
1103 Piaszczyński Piotr s.Jacentego 1818r Ch
1104 Piaszczyński Roch 1818Ch
1105 Piaszczyński Stanisław 1811Ch
1106 Piaszczyński Stanisław 1843Z
1107 Piaszczyński Stanisław z żoną i dziećmi
1108 Piaszczyński Szymon Julianna Wygnalska 1853_M
1109 Piaszczyński Tadeusz
1110 Piaszczyński Tomasz 1823Ch
1111 Piaszczyński Tomasz i Ewa Milewska 1858_M
1112 Piaszczyński Wojciech 1811Ch
1113 Piaszczyński Wojciech i Rozalia Staszczuk Bielska
1114 Piaszczyński_Andrzej 1864_Ch
1115 Piaszczyński_Andrzej_grób
1116 Piaszczyński_Antoni
1117 Piaszczyński_Antoni i Czesława
1118 Piaszczyński_Grzegorz 1870_Ch
1119 Piaszczyński_Jan_Zofia_Krajewska_1908M
1120 Piaszczyński_Józef z Łomży
1121 Piaszczyński_Józef_1808Ch
1122 Piaszczyński_Marian
1123 Piaszczyński_Marian
1124 Piaszczyński_Marian2
1125 Piaszczyński_Michał 1865_Ch
1126 Piaszczyński_Michał i Jozefa_Brzozowska_1900M
1127 Piaszczynski_Michał_akt_zgonu_1935
1128 Piaszczyński_Michał_Testament_01
1129 Piaszczyński_Michał_Testament_02
1130 Piaszczyński_Stanisław
1131 Piaszczyński_Stanisław 1864_Ch
1132 Piaszczyński_Stanisław_Senior
1133 Piaszczyński_Tadeusz
1134 Piątek Marianna 1845Z
1135 pieczęcie Grajewa 1918r i 1925r
1136 PL-4-5-0-63-0000-1-okladka
1137 PL-4-5-0-63-0004
1138 PL-4-5-0-63-0005
1139 PL-4-5-0-63-0006
1140 PL-4-5-0-63-0022
1141 PL-4-5-0-63-0023
1142 PL-4-5-0-63-0024
1143 PL-4-5-0-63-0025
1144 PL-4-5-0-63-0026
1145 PL-4-5-0-63-0028
1146 PL-4-5-0-63-0034
1147 PL-4-5-0-63-0035
1148 Plona Elżbieta 1913Z
1149 Plona Katarzyna 1809Z
1150 Podpis na Strychu Wesoła80 Łomża
1151 Podział majątku w Kosówce
1152 Pogrzeb Anny Mikulskiej - Kosówka
1153 pogrzeb Borkowskiej Janiny. Zmarła po zjedzieniu grzybów
1154 Pogrzeb w 1962r Chludziński Michał
1155 Pogrzeb w 1964r Piaszczyński Paweł
1156 Poreda Klara 1847z
1157 Pozezdrze
1158 Przed USC Niepołomice przed ślubem
1159 Radgowska Franciszka 1885Z
1160 Rakszawa 2006 u Bożenki
1161 Ramotowska Anastazja / w zakonie Aurelia /
1162 Ramotowska Anastazja i Zofia Modzelewska
1163 Rozalia Dłużniewska
1164 Rozalia Dłużniewska i Marian Piaszczyński
1165 Rozalia Dłużniewska i Piotr Chojnowski
1166 Rozalia i Piotr Chojnowscy
1167 Rydzewo Mikulski Bolesław
1168 Rydzewo Mikulski Julian Marianna
1169 Rydzewo Piaszczyński Dariusz
1170 Rydzewo Piaszczyński Marian Zofia
1171 Rydzewo Piaszczyński Stanisław
1172 Rydzewo Piaszczyński Tadeusz
1173 Rydzewski Adolf_Z
1174 Rzekos Katarzyna 1841Z
1175 Rzekos Rozalia 1848Z
1176 s. Anastazja (druga od lewej) podczas pobytu siostry Zofii ( trzecia od lewej ) w Dziarnikach.
1177 s. Aurelia / zd. Anastazja Ramotowska/
1178 Sejny - seminarium, bazylika, pomnik żwirki i wigury
1179 Sejny bazylika2015
1180 Sejny korytarz seminarium2015
1181 Sejny seminarium 2015
1182 Siedlisko Rakszawa
1183 Siostry Zalewskie
1184 Siostry: Eleonora Cecylia Janina Chludzińskie
1185 Skowronek Marianna 1913Z
1186 Slub Mariola Grzegorz Graczyk
1187 ślub Zięba Edward i Adela Dudek
1188 Sokół Anna
1189 Sokół Anna z dziećmi
1190 Sokół Halina
1191 Sokół Halina2
1192 Sokół Marcel
1193 Sokół Marcel z siostrą Anną
1194 Sokół Sylwestra
1195 Sokół Zygmunt
1196 Sokół Zygmunt2
1197 Sokół_Helena
1198 Sokół_Helena
1199 Spis Właścicieli Kont Czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędnosci
1200 Stanisław Dudek i Szlachetka Bronisława
1201 Stara LOMZA
1202 Szlachetka Antoni 1893Ch
1203 Szlachetka Antoni 1894Z
1204 Szlachetka Józef 1890Ch
1205 Szlachetka Marcela 1899Ch
1206 Szlachetka Stanisław 1896Ch
1207 Szlachetka_Bronisława_1903CH
1208 Szlachetka_Bronisława_1903CH
1209 Szlachetka_Tomasz_Babiarz_Zofia_Z
1210 Szumska Aniela
1211 testament Kalenkiewicz Jan cz2
1212 testament Kalenkiewicz Jancz1
1213 Tomaszewski Andrzej Małgorzata Piaszczyk 1812M
1214 Umińska Agnieszka 1848Z
1215 Umiński Mateusz Z 1845
1216 Wądołowski Ryszard i Ewa Lewandowska
1217 Walczyk Marianna 1846Z
1218 Walewski Andrzej Bronisława Dudek z Mirkiem Wilk, Ela Walewska - Rakszawa
1219 Walewski Czesław,Emilia Dudek jej rodzice i rodzeństwo
1220 Warszawski Stanisław
1221 Wieś Ptaki Młyny pod Nowogrodem
1222 Wieś Ptaki Młyny pod Nowogrodem02
1223 Wikliński_Wilk_Franciszek_ks
1224 Wilk Aniela
1225 Wilk Feliks grób
1226 Wilk Franciszek
1227 Wilk Henryk i Stanisława zd. Marczuk
1228 Wilk Stanisław grób
1229 Wilk Stanisław Kotowicz Zofia
1230 Wilk Władysław 2021Z
1231 Wilk Zofia
1232 Wilk_Henryk
1233 Wilk_łucja
1234 Wilk_Stanisław
1235 Wilk_władysław
1236 Wilk_Zofia_zdKotowicz
1237 Witraż w Łomży parBożegoCiała
1238 Witraż w kościele parafialnym w Łysych
1239 właściciele_Ziemscy Marian i szwagier Józef mąż Reginy Piaszczyńskiej
1240 Włodarek Tadeusz
1241 Wojewoda Katarzyna CH1801
1242 Wojtek i Anetka
1243 Wyciąg_Aktu_Małżeństwa_Wilk_Władysław_Łucja_Dudek
1244 wypis 1924 Dziarniki 01
1245 wypis 1924 Dziarniki 02
1246 wyżej: Piaszczyński Józef, niżej Piaszczyński Paweł z synem Józefem - Łomżyca
1247 Zaborowska Ludwika 1913Z
1248 zakup nieruchomosci w Wąsoszu
1249 Zalewska Jadwiga
1250 Zalewska Jadwiga pogrzeb
1251 Zalewski Stanisław i Marianna Wójcicka 1927M
1252 Zaorska Waleria 1868Ch
1253 Zaorski Apolinary i Marianna Stepnowska 1865M
1254 Zaorski Jan WYkaz imienny spisowych powiatu Łomżyńskiego
1255 Zaorski Maciej i Marianna Łuba 1862M
1256 Żary
1257 Żary_Dudek
1258 Zarzycze_gm.Boguchwała
1259 Zawistowska Marianna
1260 Zawistowska Marianna
1261 Ziętara Mateusz 1855_Z
1262 Ziętara Stanisław 1877Z
1263 Ziętara Stanisław i Rozalia Zaczek 1834M
1264 Zietntara Julianna 1862_Z
1265 Zofia Szlachetka zd. Babiarz
1266 Zysk Anna i Walenty Chludziński
1267 Zysk Anna z Córką Cecylią
1268 Zysk Jakub Katarzyna Piaszczyk 1809M
1269 Zyskowski Teofil