SŁOWNIK WYRAZÓW DAWNYCH, RZADKICH I GWAROWYCH

Zebrane wyrazy pochodzą książki Juliana Borzyma "Pamiętnik Podlaskiego Szlachcica"

          Objaśnienia wyrazów podano przede wszystkim na podstawie definicji ze słowników polszczyzny ogólnej
(Słownik języka polskiego, M. Arcta, Warszawa 1995 (reprint wydania trzeciego), Słownik języka polskiego, pod red. W.Doroszewskiego, t. 1-11, Warszawa 1958-1969, Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 1-4, Warszawa 2003, M. Bańko, Inny słownik języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 2000), opracowań o charakterze encyklopedycznym (Encyklopedia medycyny, t. 1-2, Warszawa 1982, Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. 1-20, Warszawa 2004), słowników gwarowych (J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1-6, Kraków 1900-1911, Słownik gwar polskich, opr. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. M. Karasia, od t. 2. pod kier. J. Reichana, od t. 6. pod kier. J. Okoniowej, Wrocław 1977 i nast.).
          Wyrazem hasłowym jest nazwa użyta przez Borzyma. Przy niektórych hasłach w nawiasach kwadratowych umieszczono postać ogólnopolską wyrazu. Nazwy typu deputacyja, suplikacyja podano zgodnie z ówczesną pisownią.
          Kwalifikatory chronologiczne daw., przestarz. uwzględniają współczesną świadomość językową użytkownika polszczyzny.
* adjunkt — daw. tytuł i stanowisko urzędnicze w niektórych działach administracji (niegdyś także w wojsku)
* aksalbant — [akselbant] spleciony sznur — złoty, srebrny albo wełniany, zawieszony na ramieniu przy mundurze wojskowym
* alkierz — boczny, mały pokój służący zwykle za sypialnię
* alkowa — mały pokój, zwykle bez okna, rodzaj niszy przylegającej do pokoju
* alwar — podręcznik gramatyki łacińskiej używany w szkołach dawnej Polski (także w całej Europie), usunięty z nich przez Komisję Edukacji Narodowej; nazwa pochodzi od nazwiska autora — portugalskiego jezuity Emanuela Alvarusa (1526-1583)
* ambarasowny - kłopotliwy, niewygodny, przysparzający wiele zachodu, trudności
* anodyna — mieszanina alkoholu etylowego i eteru etylowego używana dawniej jako środek znieczulający i narkotyk
* apopleksyja — inaczej udar; nagły wylew krwi do mózgu
* arkas — legumina, dawniej z mleka z cytryną, później z bitej śmietany i tartego ciasta jajecznego, przybrana konfiturami
* asafetyna — [asafetyda] in. czarcie łajno, smrodziec; żywica o silnym zapachu i smaku czosnku, otrzymywana z krzewów rośliny baldaszkowatej, rosnącej w Azji Środkowej, używana w stanie płynnym lub stałym jako środek leczniczy, przede wszystkim uspokajający; dziś na Wschodzie stosowana jest jako przyprawa kuchenna
* assesor — [asesor] ten, kto odbywa praktykę sędziowską w celu samodzielnego przygotowania się do zawodu
* audytor — 1. a) członek sądu wojskowego; b) członek sądu kościelnego; 2. dawniej a) słuchacz; b) w szkołach zakonnych przedrozbiorowych uczeń przesłuchujący kolegów z zadanych lekcji
* ausslag — wydatek
* bajki — gwar.: niezły, dobry, niczego sobie, ładny
* baleja — inaczej balia gwar. 1. naczynie przeważnie drewniane, okrągłe lub podługowate, służące zwykle do prania bielizny; 2. rodzaj żłobu do pojenia bydła
* bant — bud. gwar. w ciesielstwie: rozpora, belka spinająca krokwie lub umieszczona między ścianami
* baryzowy — gwar. baryszowy: wełniany
* batrak — gwar. pejoratywne określenie dawnego pracownika folwarcznego; także człowiek mieszkający na wsi, nieposiadający pola, jedynie ogród
* berejter — p. brejter
* berlinka — kryty statek rzeczny do przewożenia towarów
* betka — [bedłka] 1. grzyb występujący w licznych gatunkach jadalnych i niejadalnych, mający na dolnej stronie kapelusza blaszki. Do bedłek należą m.in. pieczarki, opieńki i kanie, 2. gwar. każdy grzyb jadalny poza prawdziwkiem
* białogłowa — daw. dziś żart. kobieta, zwłaszcza zamężna
* bielistki — futro z brzuszków popielic
* birka — tutaj: rodzaj łyżki do czerpania śmietany
* błażnica — |błaznica] daw. głupia kobieta, idiotka, wariatka
* błonie — otwarta przestrzeń, rozległa równina, pokryta trawą, duże pastwisko, łąka
* boćkowiec — daw. rzemień, batog służący do chłostania (od nazwy Boćki pod Bielskiem Podlaskim, gdzie niegdyś wyrabiano harapy — długie bicze na krótkim biczysku)
* brajter — p. brejter
* bratczyk — daw. członek bractwa, zwykle kościelnego
* braterstwo — brat z żoną
* brejter — [berajter, berejter, brejter] 1. koniuszy; przełożony nad końmi i stajniami, 2. ujeżdżający konie pod wierzch; nauczyciel jazdy konnej
* brukować — być na bruku: nie mieć swojego domu, gospodarstwa; mieszkać u kogo kątem
* bułka chleba — reg. uformowany okrągło lub podłużnie bochenek chleba lub innego wypieku
* burka — rodzaj długiego i obszernego płaszcza z kapturem, zrobionego z grubej tkaniny; dawniej: wierzchnie okrycie męskie bez rękawów, używane jako uzupełnienie stroju rycerskiego
* byczek - taniec rosyjski
* certacyje — pot. certowanie się, wymawianie się nieszczere od czego; droczenie się
* cędrzyna — [cembrzyna] cembrowina
* cierka — narzędzie do obróbki Inu a) cierlica; b) międlica
* cierykać — [cierkać] o niektórych owadach: wydawać dźwięk podobny do terkotania
* cug — zaprzęg składający się z sześciu lub niekiedy czterech koni zwykle jednej maści
* cugowe konie — cugowiec; cugant; koń używany tylko w czterokonnym lub sześciokonnym zaprzęgu powozu, w cugu
* czamarka — [czamara] dawne męskie ubranie wierzchnie, długie, szamerowane, zapinane pod szyję
* czeladź — dawna służba u magnatów i szlachty używana do posług w domu
* czerkies — [Czerkies] członek narodu zamieszkującego zachodnio-północny obszar Kaukazu
* deputacyja — przestarz. grono osób reprezentujących jakąś zbiorowość dla przedstawienia życzeń swych mocodawców lub dla załatwienia jakiegoś poruczonego zadania; delegacja
* dobywać — przestarz. dziś książk. wyjmować, wykopywać, wyłamywać, wyciągać co skąd; wydostawać
* dopokąd — daw. dopóki
* dożywotnica — kobieta, która jest na dożywociu
* dublony - futro barankowe w lepszym gatunku
* dzielanka — daw. reg. dzielenie, podział
* dzwergać — gwar. dźwiergać machać rękami lub nogami
* ekfipaż — 1. przestarz. powóz wyjazdowy nieciężarowy; 2. daw. wyposażenie, bagaż, ekwipunek
* ekonom — w dawnych majątkach ziemskich pracownik zarządzający gospodarstwem i mający nadzór nad robotnikami w polu
* ekskultacyja — przestarz. wyłączanie z czego
* ekskursyja — przestarz. wycieczka, wyprawa, podróż, zwłaszcza w celach naukowych
* ekspedytor — właściciel biura ekspedycyjnego pośredniczący w wysyłaniu towarów ekspensowny — dużo kosztujący, kosztowny
* ekspiracyja — przestarz. upływ terminu, wygaśnięcie czego (np. umowy, kontraktu)
* emetyk — przestarz. środek wykrztuśny, w większych dawkach wywołujący wymioty
* entrepryza — [antrepryza] przestarz. przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie
* etap — tutaj: transport więźniów lub zesłańców pod strażą do miejsca zesłania na Syberię w Rosji
* faktor — 1. pośrednik do załatwiania różnych interesów; usłużny stręczyciel; 2. jeden z elementów lub jedna z okoliczności, które się składają na ostateczny wynik lub skutek; czynnik; 3. daw. a) plenipotent, pełnomocnik, b) listonosz
* familia — przestarz. rodzina, ród, ogół osób ze sobą spokrewnionych, skoligaconych
* faska — naczynie drewniane z klepek, zwężone u dołu, do przechowywania produktów
* febra maciczna — udar maciczny, wstrząs maciczny
* felczer — pomocnik lekarski mający średnie wykształcenie medyczne
* feldfebel, feldweber, folfebel — niższy stopień oficerski w dawnym wojsku polskim; w niektórych armiach st. sierżant, st. wachmistrz
* fizyognomia — [fizjonomia] przestarz. twarz, wyraz, rysy
* fluksyje — [fluksja] zapalenie lub ropień dziąsła z powodu próchnicy
* foksal — daw. dworzec kolejowy
* fontanela — daw. sztucznie zrobiona długotrwała rana, mająca działać leczniczo; jątrznica; apertura
* fornal — robotnik folwarczny, zwłaszcza pracujący przy robotach polowych
* fornalka — a) przestarz. zaprzęg składający się z czwórki lub pary koni przydzielanych fornalowi do pracy, b) wóz, furmanka, fura
* forszman — stangret powożący z konia, woźnica; forszpan; foryś
* frażetowska zastawa — zastawa platerowa (Frageź nazwisko warszawskiego fabrykanta z drugiej połowy XIX w.)
* frejlina — daw. dama dworu
* funt — jednostka wagi obowiązująca w wielu krajach, dawniej także w Polsce, równa wadze od 350 do 560 gramów
* galancie — gwar. ładnie, elegancko, porządnie
* galanteryjny — pełen szyku, elegancji, dobrego smaku
* ganek — bud. przybudówka przed wejściem do domu; przedsionek, weranda
* garniec — dawna miara objętości, zawierająca 4 kwarty, która dzieli się jeszcze na 16 kwaterek, 32 półkwaterki i równa się 4 litrom
* gimnazyjum realne — daw. męska szkoła średnia (pierwsze gimnazja tego typu powstały w XIX w.), w której głównie wykładano matematykę, nauki przyrodnicze, języki nowożytne i rysunki; celem tych gimnazjów było kształcenie zawodowe
* grap, grapa — kuchenne naczynie o trzech nogach do gotowania, z prostego, lanego żeliwa
* grodź — [gródź] łąka, pastwisko ogrodzone płotem
* gumno — przestarz. m.in. podwórze gospodarskie wraz z budynkami gospodarskimi
* gutaperka — kleista substancja zbliżona do kauczuku, otrzymywana z soków niektórych roślin podzwrotnikowych, w XX w. miała szerokie zastosowanie głównie w dentystyce, w elektrotechnice jako materiał izolacyjny itp.
* guwernantka — daw. nauczycielka domowa; wychowawczyni dzieci w zamożnych domach
* imaginacyja — 1. przestarz. wytwór wyobraźni, urojenie, 2. wyobraźnia
* imperiał — złota moneta w Rosji carskiej początkowo wartości dziesięciu rubli, na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim także pięciorublowa
* jagoda — daw. policzek
* jarzyna — przestarz. zboże jare, roślina jara
* jeometra — [geometra] daw. specjalista zajmujący się pomiarami gruntów i sporządzający plany; dziś: geodeta
* jętka bud. a) mała belka pozioma, na której opierają się krokwie dachu na pewnej wysokości, b) zwykle w Im. żerdzie w stodole nad klepiskiem do suszenia albo składania zboża
* junakować — zachowywać się junacko, lekceważyć niebezpieczeństwo, popisywać się odwagą
* juponować — imponować
* kajet — przestarz. zeszyt
* kałamarz — nieduże naczynie na atrament
* kamrat — daw: kolega, towarzysz pracy, zabawy, partner w interesach
* kantar — 1. uździenica bez wędzidła, służąca do uwiązywania konia w stajni, także wkładana koniowi puszczanemu na pastwisko w celu łatwiejszego schwytania go; 2. wędzidło
* karabela — lekka, ozdobna, krzywa szabla noszona przez szlachtę głównie podczas uroczystości
* karbowy — przestarz. w majątku dworskim: człowiek nadzorujący robotników rolnych i prowadzący rejestr ich pracy
* karczma — daw. budynek przy uczęszczanych traktach, służący dawniej jako miejsce spotkań, spełniający funkcję gospody, domu zajezdnego; oberża
* kibitka — rodzaj szerokiego wozu na kołach lub saniach, używany dawniej w Rosji
* kierz — daw. krzak
* kirasjer — żołnierz jazdy ciężkiej okryty pancerzem z blachy; w nowszych czasach należący do specjalnych pułków gwardyjskich
* kircha — pot. kościół protestancki
* kirys — dawna zbroja osłaniająca pierś lub pierś i plecy; pancerz
* kokota — kobieta lekkich obyczajów, utrzymanka
* kolator — przestarz. osoba mająca prawo obsadzania urzędów kościelnych, zwykle fundator kościoła lub spadkobierca fundatora
* kołtun — zbity kłąb włosów powstały skutkiem brudu i wszawicy
* komeraż — zwykle w liczbie mnogiej: złośliwie plotki, nieprzychylne komentarze, obgadywanie
* komplenacyja — [komplanacja] daw. akt zgody będący zakończeniem zatargu, układ pojednawczy kończący spór, proces lub zapobiegający procesowi
* konotatka — daw. notatka
* kontredans — figurowy taniec towarzyski, modny w XVIII i XIX w., tańczony parami, które ustawiają się naprzeciwko siebie, w czasie tańca często się zmienia partnera
* kontusz — staropolska suknia wierzchnia, długa, z rozciętymi rękawami, spiętymi zazwyczaj na plecach
* konwikt — daw. szkoła (najczęściej klasztorna), z internatem
* konwulsyje — gwałtowne, spazmatyczne skurcze mięśni; silne drgawki
* kopa — 60 sztuk: jednostka handlowa lub obrachunkowa, dziś gdzieniegdzie używana na wsi, głównie przy liczeniu snopów zboża, jaj
* kopańka — gwar. drewniane naczynie do zaczyniania i wyrabiania ciasta; niecka
* kopiarz — daw. osoba sporządzająca kopie, kopiująca dokumenty; przepisywacz; kopista
* kopielucha — gwar. droga z zaspami śnieżnymi
* kopno — gwar. warunki na drodze podczas zimy, kiedy droga jest trudno przejezdna z powodu zasp śnieżnych
* koryfejka — przestarz. solistka w balecie
* korzec — 1. dawna polska miara objętości ciał sypkich zawierająca 32 garnce (około 120 litrów); także: miara ciężaru równająca się w przybliżeniu 98 kilogramom; 2. naczynie o pojemności jednego korca
* kośnik — gwar. mężczyzna, który kosi zboże; kosiarz
* kółko -przyrząd do przędzenia Inu; kołowrotek
* krajczak — daw. dywan zrobiony z krajki
* krakowski zaprzęg - rodzaj uprzęży końskiej z rogami i suknem na chomącie, z kółkami i brzękadłami
* krasiwo — okrasa, słonina, sadło
* krosna — ręczny warsztat tkacki
* krup — ostra choroba zakaźna, w której występuje duszność z powodu zwężenia krtani; błonica krtani
* krynolina — szeroka halka rozpięta na okrągłych drutach stalowych lub usztywniona fiszbinami, wkładana pod suknię i nadająca jej kształt dzwonu, modna szczególnie w połowie XVIII wieku
* księgosusz — ostra, zakaźna choroba bydła, spowodowana przez swoisty wirus, wywołująca zmiany patologiczne błony śluzowej dróg oddechowych i przewodu pokarmowego
* kufer — okuta skrzynia drewniana lub żelazna z wypukłym lub płaskim wiekiem, służąca do przechowywania ubrań, bielizny i innych rzeczy; dawniej często używana w podróży
* kum — daw. ojciec chrzestny w stosunku do matki chrzestnej i do rodziców dziecka lub ojciec dziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych
* kwacz — zwitek pakuł, szmat, przymocowany do długiego kija, który używano do smarowania różnych przedmiotów smołą, służył także do rozprowadzania farby; rodzaj pędzla
* kwadrować — przestarz. harmonizować z czym, zgadzać się, pasować, odpowiadać
* kwarta — dawna miara ciał płynnych i sypkich równa 1 litrowi
* kwaterka — czwarta część kwarty, miara towarów sypkich i ciekłych, polska równa 0,25 litra
* lamus — dawniej przy dworach lub chałupach: osobny drewniany albo murowany budynek do przechowywania zboża, cenniejszych przedmiotów, zbroi, dokumentów itp.; dzisiaj: skład starych rzeczy, rupieciarnia
* lancuś — [/anc] rodzaj gry w karty; diabełek
* lanszaft — [landszaft] obraz przedstawiający krajobraz, pejzaż
* latry — gwar. boczne deski albo drabiny u wozu, drągi kładzione wzdłuż wozu
* legomina — daw. artykuły spożywcze, szczególnie: jajka, mąka, groch; także jarzyny, warzywa
* leter — daw. deska boczna u wozu konnego
* leterka — daw. wóz drabiniasty
* litkup — gwar. poczęstunek alkoholem po dobitym targu; podarunek, zwykle pieniężny otrzymywany przez kupującego od kupca
* łaziennik - in. łaziebnik, dawniej: właściciel łaźni, posługacz w łaźni; kąpielowy, wykonujący również różne zabiegi leczniczo-kosmetyczne
* ładyszka — [hładysza] naczynie gliniane podobne do dzbana, używane dawniej na wsi do mleka; dzieżka
* łokieć — dawna miara długości wynosząca 576 milimetrów
* mamka — kobieta trudniąca się karmieniem piersią cudzych dzieci
* mantyla — noszona dawniej krótka peleryna kobieca, rodzaj płaszcza bez rękawów, zwykle z jedwabiu
* maryjasz — dawna gra w karty dla dwóch osób, w której używa się talii złożonej z 24 kart
* mendel — dawna miara liczbowa, stosowana zwłaszcza na wsi: piętnaście sztuk, czwarta część kopy
* metr — gwar. miara równa 100 kilogramom
* miełka — gwar. miotła zbożowa (Apera spica-venfi) chwast zbożowy, występujący szczególnie na glebach suchych i piaszczystych
* milfer — daw. perfumy o zapachu kwiatowym, na bazie wody kolońskiej
* mitręga — przeszkoda w pracy, strata, marnowanie czasu; utrudnienie, zwłoka, opóźnienie
* młynkować- tutaj: gmatwać; plotkować
* mokradź — daw. wilgotne powietrze, wilgotne miejsce
* mrygać — gwar. mrugać
* mularz — przestarz. murarz
* nabiedrzyk — część uprzęży końskiej, rzemyk boczny w zaprzęgu, spadający na biodro konia
* nadstrażnik — tutaj: funkcjonariusz straży granicznej
* nagdroda — daw. nagroda
* naityczanka — [najtyczanka, nejtyczanka] — rodzaj używanej dawniej bryczki (od Neu Tischcin, niemieckiej nazwy miasta Novy Jicin)
* nawyknienie — przyzwyczajenie do wykonywania pewnych czynności zawsze w ten sposób; nawyk, zwyczaj.
* niewiestka — gwar. synowa
* numer — pokój hotelowy
* oblig — pisemne uznanie długu, skrypt dłużny
* obor, obior — [obór, obiór] wybieranie, obieranie; wybór
* obstalować — przestarz. polecić, zlecić wykonanie czego
* obsterny — [obstetryczny, obstetrykalny] odnoszący się do akuszerstwa, czyli sztuki położniczej
* odstawny — gwar. będący w odstawce; żołnierz odstawny daw. zwolniony z pracy, ze służby, zdymisjonowany
* odwieczorek — gwar. popołudnie
* oficjalista — daw. osoba zatrudniona przy zarządzaniu prywatnym majątkiem ziemskim
* okowita — daw. wódka nieoczyszczona, także zwykła wódka
* okulbaczyć — nałożyć kulbakę (wysokie siodło z szerokimi drewnianymi łękami) na konia; osiodłać
* ordynaryja — część zarobków oficjalistów dworskich i robotników rolnych w dawnych majątkach ziemskich wypłacana w naturze, np. w zbożu, ziemniakach, drzewie
* ordynek — daw. szyk, układ, rozkład, rozstawienie (zwłaszcza wojska)
* pachciarz — dawniej w Polsce: osoba dzierżawiąca od kogoś coś, np. karczmę, sad, bydło
* palant — gra w piłkę, w której uczestnicy podzieleni na dwie drużyny podbijają kijem małą, laną piłkę gumową
* palet — daw. pisemny nakaz zapłacenia należności skarbowej, podatku, złożenia świadczeń w naturze
* pantalony — przestarz. długie, obszerne spodnie
* paradyz — na widowni dawnych teatrów: najwyższa kondygnacja, na której znajdują się najtańsze miejsca; jaskółka
* parcelacyja — dzielenie większych obszarów ziemi lub lasów na mniejsze części albo na małe działki
* parciany — zrobiony z partu; parciane rzeczy są zrobione z grubego, zgrzebnego płótna konopnego lub Inianego albo ze szpagatu
* parwa — daw. najniższa klasa w szkole; początkowa szkoła miejska; proforma
* parfors — daw. bezceremonialnie, bez pardonu, przemocą, przebojem
* paśnia — gwar. pastwisko, miejsce, gdzie się pasie bydło; wygon
* pedel — daw. woźny w jakiejś instytucji
* penitent — w kościele katolickim: ten, kto przystępuje do spowiedzi
* pensyja — daw. zakład naukowo-wychowawczy, zwykle dla dziewcząt, przyjmujący uczącą się młodzież także na mieszkanie z całkowitym utrzymaniem
* perkalikowy — zrobiony, uszyty z perkaliku, czyli lżejszego gatunku perkalu, zwykle drukowanego
* petocie — drobne, punkcikowate wybroczyny w skórze lub śluzówkach powstałe z powodu pękania drobnych naczyń, gdy dochodzi do chorobowego uszkodzenia ścian naczyń
* pieczeniarz — przestarz. człowiek mający skłonności do żywienia się cudzym kosztem, lubiący dobrze zjeść na cudzy koszt; darmozjad
* plenipotencyja — pełnomocnictwo
* plenipotent — pełnomocnik; osoba mająca plenipotencję, czyli upoważniona przez mocodawcę do działania w jego imieniu, w jego zastępstwie
* plika — plik; zwitek, pęczek, zwój czego, np. włosów
* płeć biała — przestarz. biała skóra (przede wszystkim na twarzy); biała cera
* poczhalterka — [poczthalterka] tutaj: osoba zajmująca się dostarczaniem korespondencji, przesyłek
* pdkomorzy — w dawnej Polsce: wysoki urzędnik dworski, zastępca komornika, zarządzający dworem księcia oraz gospodarką w dobrach panującego
* podołek — przestarz. wklęsłość, wgłębienie tworzące się z przodu w sukni lub w fartuchu, gdy się je uniesie po bokach i z dołu albo gdy się siedzi
* podpisarz — w dawnej Polsce: pomocnik lub zastępca pisarza, sekretarz sądowy
* podsędek — w dawnej Polsce: urzędnik w sądzie ziemskim, zastępca sędziego
* popas — zatrzymanie się w drodze dla nakarmienia koni, dla odpoczynku; postój, przystanek, przerwa w podróży
* porękawiczne — daw. podarunek dawany przez nabywcę żonie lub członkowi rodziny, zwłaszcza przy kupnie nieruchomości; zapłata dla pośrednika.
* postać, na postaci — gwar. podczas żniw miejsce na polu, w którym staje najlepszy żniwiarz; naczelne, najważniejsze stanowisko żniwiarza lub żniwiarki na polu; także: rząd żniwiarzy lub kosiarzy na polu; przestrzeń pola, które oni zajmują
* postatnica — gwar. źniwiarka, która przewodziła grupie żniwiarzy
* powić — przestarz. urodzić, wydać na świat
* powinszowanie — życzenia, gratulacja
* półgęsek — połówka gęsi, jako potrawa
* prożone mleko — p. prażone mleko
* północek — gwar. północ, godzina dwunasta w nocy
* prażone mleko — gwar. gotowane mleko
* prowentowy pisarz — daw. pracownik utrzymujący kontrolę nad dochodami gospodarstwa wiejskiego
* preferans — rodzaj gry w 32 karty, w której rozstrzyga liczba wziętych lew; gra ta była popularna w XIX i na początku XX w.
* prowizor — daw. pracownik apteki niższy stopniem od magistra farmacji
* przecze — gwar. działka pola, biegnąca w poprzek
* przyspa — [przyzba] wał usypany z ziemi lub igliwia dookoła podmurówki domu
* pud - rosyjska jednostka masy równa 40 funtom, czyli 16,38 kilograma
* pugilares — rodzaj małej, kieszonkowej teczki z przegródkami na banknoty, dokumenty, itp.; portfel
* pułtaroczny wózek - [półtoraczny wóz] wóz konny mający 1,5 szerokości normalnego wozu; półtoracznik
* rajek — gwar. swat; ten, który kojarzy małżeństwa
* rarytet — przestarz. rarytas
* referendarz — urzędnik, tytuł urzędniczy w niektórych działach administracji; referent
* regient — [regent] tutaj: urzędnik przyjmujący wpisy do ksiąg sądowych, dbający o kancelarię i archiwum sądowe
* rejent — notariusz
* reklama —tutaj: reklamacja
* rezonować — dowodzić, mówić z dużą pewnością siebie, często krytycznie lub umoralniająco
* rotny — daw. stojący na czele roty, dowodzący rotą;
* rekuza — odmówienie ręki panny (wdowy, rozwódki) starającemu się o nią
* roża — w dawnym wojsku polskim podstawowa jednostka organizacyjna i taktyczna odpowiadająca dzisiejszej kompanii lub szwadronowi; także oddział żołnierzy, zwłaszcza w piechocie rosyjskiej
* rysak — koń odznaczający się zdolnością do szybkiego kłusa, używany w wyścigach, w których jest dozwolony tylko bieg kłusem; kłusak
* sadyba — siedziba, siedlisko, osiedle, miejsce
* salopa — noszony dawniej płaszcz kobiecy, długi i obszerny, zwykle watowany, z peleryną
* sąsiek — przegroda w stodole, gdzie się składa zżęte zboże; zasiek
* sążeń — dawna miara długości drewna równa w Polsce około 190 centymetrom (w Rosji 3 arszyny)
* scheda — odziedziczony majątek (albo jego część); szczególnie: odziedziczona ziemia; spadek, dziedzictwo, spuścizna
* sekwestr — zajęcie majątku na rzecz państwa; także: zabranie majątku lub rzeczy spornej pod zarząd albo do przechowania osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd
* serwituty — daw. (głównie w ustroju pańszczyźnianym): prawo do korzystania z gruntów folwarcznych i chłopskich, przysługujące wzajemnie chłopom i dziedzicom
* sfolżeć — zelżeć, złagodnieć, osłabnąć w napięciu; uśmierzyć się; sfolgować
* siedlarz - [siodlarz] rzemieślnik zajmujący się wyrobem siodeł i uprzęży; rymarz
* siemionaty — [siemieniaty] o kurach: mające pstre upierzenie; pstre
* sierp — dawne narzędzie rolnicze do żęcia zbóż, traw, półkoliście zakrzywione ostrze osadzone na krótkiej drewnianej rękojeści
* siwosz — koń siwej maści; siwek
* słodownia — pomieszczenie lub urządzenie, w którym odbywa się przerób zboża, głównie jęczmienia na słód
* skrobanka — daw. okorowana belka sosnowa
* smurżyk — [smużyk] skóra jagnięcia lub barania wyprawiona bądź niewyprawiona, na której zostawiono wełnę
* sotnia — daw. oddział złożony ze 100 ludzi
* spekulacja — daw. interes, przedsięwzięcie handlowe
* spichrz — budynek przeznaczony do składania i przechowywania zapasów, głównie zboża
* spólnik — przestarz. wspólnik
* starka — wódka żytnia przechowywana przez wiele lat
* starożytny — przestarz. istniejący od dawnych czasów; prastary, starodawny; odwieczny
* statki — sprzęt potrzebny do wykonywania jakiejś czynności; naczynia, narzędzia, przybory, dziś szczególnie naczynia kuchenne
* strawa — to, co się je; pożywienie, pokarm, jedzenie
* stręczyć — przestarz. podsuwać, radzić komu kupno czego; zaangażowanie kogo do pracy; polecać, rekomendować
* stypa — poczęstunek po pogrzebie; konsolacja
* subiekcjonalny — pełen subiekcji;
* subiekcja — trud, kłopot, skrępowanie
* suchotnik — przestarz. człowiek, chory na suchoty; gruźlik
* suchoty — gruźlica
* sukcessor — [sukcesor] spadkobierca, dziedzic
* suplikacyja — religijna pieśń błagalna
* Syber — Syberia: kraina geograficzna na północy Rosji, miejsce zsyłek Polaków w XIX - pierwsza poł. XX w.
* symptomat — przestarz. objaw, oznaka czego (zwykle jakichś ujemnych zjawisk, szczególnie choroby)
* szachownica — pola, na których działki układają się w obraz przypominający tablicę szachów
* surdut — a) przestarz. dawny wizytowy ubiór męski z ciemnego sukna; marynarka długa, dwurzędowa; b) okrycie męskie wierzchnie; kapota, sukmana
* szarpia — używany dawniej materiał opatrunkowy, sporządzony z nitek wyskubanych ręcznie z kawałków starego płótna Inianego
* szaszka — szabla (zwłaszcza rosyjska)
* szczep — tutaj: ród, rodzina
* szczerkowata — pełen szczerku, kamyczkowaty;
* szczerk — gruby piasek, ziemia z drobnymi kamykami
* szpak — koń maści ciemnosiwej
* sztafeta — daw. posłaniec wyprawiony z pilną wiadomością, zwykle konny
* szpekulacyja — p. spekulacja
* sztos — tutaj: rodzaj hazardowej gry w karty
* szulc — bud. gwar. 1. belka podłużna, na której oparte są belki poprzeczne,2. słup osadzony w podwalinie ściany, w który wpuszczone są końcami bale
* sztyk — gruby bal zaciosany, służący do zatrzymywania tratwy; tutaj: gruby bal drewniany wykorzystywany do budowy drewnianych budynków
* szulernia — dom, miejsce gry szulerskiej (hazardowej)
* szwarcować — nielegalnie przewozić, przenosić co przez granicę; przemycać
* szyldwach — żołnierz stojący na warcie; wartownik; strażnik
* szylkretowy — wykonany z szylkretu;
* szylkret — masa rogowa otrzymywana przez ogrzewanie i prasowanie rogowych płytek pochodzących z pancerzy żółwi morskich, używana do wyrobu galanterii ozdobnej
* szynel — płaszcz specjalnego kroju, z patkami z tyłu, noszony przez żołnierzy rosyjskich, niektórych dawnych funkcjonariuszy państwowych i uczniów
* szyper — dowódca mniejszego statku, np. holownika, statku rybackiego; dawniej również: właściciel statku rybackiego
* szynkarz — właściciel szynku — podrzędnej restauracji, baru
* śródpoście — środek wielkiego postu, środa w czwartym tygodniu wielkiego postu; półpoście
* tabaczkowy — jasnobrązowy o zielonym odcieniu, jak kolor tabaki
* talka — gwar. a) motek nici, przędzy zdjętych z motowidła; b) motowidło: przyrząd do nawijania i odmierzania nici, przędzy
* tarantas — dawny powóz o nadwoziu w kształcie pudła osadzonego na drągach zamiast resorów
* tłoka — bezpłatna pomoc sąsiedzka w pracy na polu, w gospodarstwie lub przy budowie domu
* toć — gwar. przecież
* tołub - [tułup, tułub] długie, szerokie futro, zwykle ze skór baranich, często niepokryte materiałem
* tracz — robotnik zajmujący się piłowaniem kłód drzewa za pomocą ręcznej piły
* traktament — sposób obchodzenia się, postępowania z kim, traktowanie kogo
* translokować — przenosić na inne miejsce; przemieszczać
* transpiracyja — pocenie, poty
* trepy — schody
* tretuar — [trotuar] chodnik
* tryngield — [tryngeld] daw. napiwek
* tualeta — [toaleta] tutaj: elegancki strój, ubiór damski
* tybetowy - zrobiony z tybetu; tybet — cienka, miękka tkanina sukniowa z wełny czesankowej, o skośnym obustronnym splocie
* tużurek — dwurzędowy, długi surdut męski z ciemnej tkaniny wełnianej, zapinany z przodu na pięć guzików, z aksamitnym kołnierzem, kieszonką na lewej piersi i rękawami z wąskimi mankietami, noszony na przełomie XIX i XX w.
* tyłowisty — otyły
* ul — tutaj: areszt, więzienie
* uroczyszcze — daw. uroczysko
* użątek — daw. to, co zżęto; zżęte zboże; plon, zbiór
* wasan — daw. waćpan: daw. skrót od wyrażenia waszmość pan
* wądolisko — gwar. wąwóz, jar, parów.
* wchodowe drzwi — drzwi wejściowe
* wiorsta — dawna rosyjska miara długości równa 1,0668 kilometra
* wiorzysko — [wiórzysko] gwar. miejsce, gdzie rąbią siekierą, wygładzają heblem, gdzie jest pełno wiórów
* wigilija — [wigilia] daw. dzień poprzedzający jakieś wydarzenie
* włóka — miara powierzchni gruntu ornego, wynosząca 30 morgów, tj. około 16,8 hektara
* wisus — przestarz. skory do psot; urwis
* wodotrysk — słup wody tryskającej w górę; fontanna
* wolant — pojazd czterokołowy na resorach, podobny do powozu, bez budy, używany w Polsce w XTX w. i pierwszej połowie XX w.
* wydmuch — miejsce otwarte, nieosłonięte od wiatru, wystawione na działanie wiatru, miejsce gdzie dmucha zawsze wiatr; wygwizdów
* wygon — wspólne dla całej wsi pastwisko; także miejsce na skraju wsi, w którym gromadzone są zwierzęta przed codziennym wypędzeniem ich na wspólne pastwisko
* wykrudowanie — daw. usunięcie korzeni drzew, zarośli; wykarczowanie
* wyowsić się — gwar. dzięki polepszeniu warunków życia, zyskać na wyglądzie, wyładnieć; wysubtelnieć
* wyrapiaste oczy — gwar. wytrzeszczone oczy
* wywód — m. in. a) w Kościele katolickim: pobłogosławienie matki po urodzeniu dziecka, połączone z uroczystym wprowadzeniem jej do kościoła b) błogosławieństwo mężatki po ślubie
* wziatka — tu: łapówka.
* zapust — ostatnie dni karnawału; także: zabawy i zwyczaje ludowe związane z obchodzeniem tych dni; ostatki
* zasiecznica — gwar. w stodole: ścianka oddzielająca klepisko od zasieka (miejsca przechowywania zboża)
* zastanowić — gwar. zapłodnić kobyłę
* zasuspędować — przestarz. zawiesić kogo w czynnościach urzędowych; pozbawić kogo czasowo stanowiska
* zawłoka — w dawnej medycynie: włos albo pasek tkaniny wprowadzony pod skórę w celu wywołania ropienia lub odprowadzenia krwi, ropy z jakiejś części organizmu; sączek
* zgodzić — przestarz. nająć kogoś do pracy; zatrudnić kogoś czasowo; ugodzić
* zrejterować — przestarz. uciec, zrezygnować z czegoś, wycofać
* zwoszczyk — gwar. woźnica, furman
* zydel — prosty drewniany stołek lub ławka z poręczą
* żagnotowy — daw. zrobiony z żagnotu;
* żagnot — cienka tkanina bawełniana, podobna do muślinu
* żeniec — ten, kto żnie zboże; żniwiarz.
* żniweczka — gwar. kobieta żnąca zboże na polu

 
Skróty:
bud. — termin używany w budownictwie
daw. — dawniej
gwar.- gwarowy
p- — patrz
pot. — potocznie
przestarz. — przestarzały, przestarzale
żart. — żartobliwie, żartobliwe

Dorota K. Rembiszewska


    .......................

Aktualizacja: 14.02.2021r